מושגי יסוד באופציות המעו"ף


ראשי תיבות של מכשירים עתידיים ופיננסיים.
מדד זה כולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסה בתל אביב והוא מחושב על פי ממוצע משוקלל של 25 המניות המרכיבות אותו.
נכס הבסיס הוא מוצר הפיננסי עליו נסחרת האופציה. הנכס עשוי להיות מניה, מדד, מטבע, סחורה ועוד.
כל שינוי במחיר נכס הבסיס ישפיע ישירות על מחירי האופציות שנסחרות עליו.
במסחר באופציות נכס הבסיס הוא מדד המעו"ף עצמו ועליו נסחרות אופציות המעו"ף.
אופציה בודדת על מדד המעו"ף מייצגת 100 יחידות במדד המעו"ף, ולכן כל שינוי של נקודה במדד המעו"ף, משמעותה היא שינוי של 100 ש"ח בשווי האופציה.
אופציה היא חוזה בין קונה ומוכר, המקנה למחזיק בה את הזכות לרכוש או למכור את נכס הבסיס (מדד ת"א 25) לפרק זמן מסוים (עד למועד פקיעת האופציה) ובמחיר מסוים.
בבורסה בתל-אביב נסחרות 2 סוגי אופציות: אופציות CALL (קול/רכש) ואופציות PUT (פוט/מכר).
לכל אופציה פרק זמן חיים משלה שבה ניתן לסחור בה. זמן החיים של האופציה מוגדר על לתאריך מסוים שהוא יום פקיעת האופציה.
המסחר באופציות המעו"ף נקרא גם המסחר בנגזרים.
הסכום ששילם קונה האופציה למוכר האופציה עבור רכישת האופציה (עלות קנית האופציה).
רוכש אופציית ה- CALL מקנה למחזיק בה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס (מדד ת"א 25) לתקופת זמן מוגדרת, במחיר מימוש (מחיר קבוע מראש).
הרוכש משלם פרמיה (תשלום על פי מחיר האופציה בבורסה ברגע הקניה) עבור הזכות לרכוש את נכס הבסיס.
הרווח המקסימלי של קונה האופציה אינו מוגבל באופן תיאורטי וההפסד המקסימלי של קונה האופציה היא הפרמיה ששולמה עבור קניית האופציה.
רוכש אופציית ה- PUT מקנה למחזיק בה את הזכות למכור את נכס הבסיס (מדד ת"א 25) לתקופה זמן מוגדרת, במחיר מימוש (מחיר קבוע מראש).
הרוכש משלם פרמיה (תשלום על פי מחיר האופציה בבורסה ברגע הקניה) עבור הזכות למכור את נכס הבסיס.
הרווח המקסימלי של קונה האופציה אינו מוגבל באופן תיאורטי וההפסד המקסימלי של קונה האופציה היא הפרמיה ששולמה עבור קניית האופציה.
כותב אופציית ה- CALL (נקרא גם מוכר האופציה) מתחייב למכור את נכס הבסיס (מדד ת"א 25) במועד ובמחיר שנקבע בחוזה.
הכותב מקבל פרמיה (תשלום על פי מחיר האופציה בבורסה ברגע המכירה/כתיבה) עבור הזכות למכור את נכס הבסיס.
הרווח המקסימלי של כותב האופציה הינה הפרמיה שקיבל בעת כתיבת האופציה וההפסד המקסימלי של כותב האופציה אינו מוגבל באופן תיאורטי.
כתיבת אופציה היא התחייבות שכותב האופציה נוטל על עצמו (זוהי בעצם פעולה של מכירה בחסר), ומכיוון שכותב האופציה חשוף להפסדים שאין להם גבול הוא נדרש להעמיד בטחונות מספקים.
כותב אופציית ה- PUT (נקרא גם מוכר האופציה) מתחייב למכור את נכס הבסיס (מדד ת"א 25) במועד ובמחיר שנקבע בחוזה.
הכותב מקבל פרמיה (תשלום על פי מחיר האופציה בבורסה ברגע המכירה/הכתיבה) עבור הזכות למכור את נכס הבסיס.
הרווח המקסימלי של כותב האופציה הינה הפרמיה שקיבל בעת כתיבת האופציה וההפסד המקסימלי של כותב האופציה אינו מוגבל באופן תיאורטי.
כתיבת אופציה היא התחייבות שכותב האופציה נוטל על עצמו (זוהי בעצם פעולה של מכירה בחסר), ומכיוון שכותב האופציה חשוף להפסדים שאין להם גבול הוא נדרש להעמיד בטחונות מספקים.
פקיעת אופציות המעו”ף היא שער הפתיחה של מדד המעו”ף (מדד ת"א 25) ביום מסוים בשעה מסוימת.
עלפי ערך שער הפתיחה של מדד המעו"ף, מחשבת מסלקת הבורסה את שווי אופציות המעו”ף.
ביום פקיעת האופציות חדלות האופציות להתקיים.
פקיעת אופציות המעו”ף (יום פקיעת אופציות המעו”ף) מתרחשת בכל יום חמישי בשבוע האחרון בחודש במידה ויום שישי שלאחריו עדיין באותו החודש.
במידה ויום שישי איננו בחודש, הפקיעה תתרחש שבוע מוקדם יותר.
זמן פקיעת אופציות המעו”ף הינו אקראי ומתרחש בין השעה 9:45 ל- 9:50. בנקודת זמן זו נקבע ערך הפקיעה שהינו גם שער הפקיעה של מדד המעו"ף.
חשוב לציין שלא ניתן לסחור באופציות הפוקעות בבוקר הפקיעה.
אסטרטגית מעו"ף היא תיק השקעות המורכב מקניית ואו מכירת אופציות מעו"ף בשערי פקיעה שונים.
ניתן לשלב באסטרטגיה את קניית מדד ת"א 25 עצמו.
האסטרטגיה הפשוטה ביותר מכילה קניית אופציית מעו"ף אחת בלבד.
אסטרטגיה מורכבת יותר מכילה מספר אופציות מעו"ף בשערי פקיעה שונים.
זהו השווי של האופציה ברגע נתון. מכיוון שהאופציות נסחרות בכל רגע ורגע, הערך הפנימי שלהן משתנה מרגע לרגע.
במידה והערך הפנימי של האופציה הוא שלילי, שווי האופציה הוא אפס.
את הערך הפנימי יש לחשב במונחי פקיעה, כלומר אילו הפקיעה ארעה ברגע החישוב.
במידה וקנינו אופציית CALL החישוב הינו:
100 * (מחיר מימוש האופציה – מדד ת"א 25).
במידה והתוצאה חיובית זהו הרווח שנפיק מיחידת אופציה בודדת.

במידה וקנינו אופציית PUT החישוב הינו:
100 * (מדד ת"א 25 - מחיר מימוש האופציה).
במידה והתוצאה חיובית זהו הרווח שנפיק מיחידת אופציה בודדת.
היא נקודת שיווי המשקל על מדד ת"א 25 אשר מסמלת רווח של 0. במידה ומדד ת"א 25 פוקע בנקודה זו, הרווח של הסוחר שווה ל- 0, הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).
תזוזה מעל או מתחת לנקודת האיזון תעביר את העסקה מרווח להפסד ולהיפך.
אופציית CALL קרויה "בתוך הכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) גבוה ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית CALL 1590 נמצאת בתוך הכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית CALL קרויה "עמוק בתוך הכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) גבוה משמעותית ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית CALL 1510 נמצאת עמוק בתוך הכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית PUT קרויה "בתוך הכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) נמוך ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית PUT 1610 נמצאת בתוך הכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית PUT קרויה "עמוק בתוך הכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) נמוך משמעותית ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית PUT 1690 נמצאת עמוק בתוך הכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.
אופציית CALL קרויה "מחוץ לכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) נמוך ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית CALL 1610 נמצאת מחוץ לכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית CALL קרויה "עמוק מחוץ לכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) נמוך משמעותית ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית CALL 1690 נמצאת עמוק מחוץ לכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית PUT קרויה "מחוץ לכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) גבוה ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית PUT 1590 נמצאת מחוץ לכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.

אופציית PUT קרויה "עמוק מחוץ לכסף", כאשר מחירו של נכס הבסיס (מדד המעו”ף) גבוה משמעותית ממחיר המימוש של האופציה.
דוגמא: אופציית PUT 1510 נמצאת עמוק מחוץ לכסף כאשר מדד המעו"ף נמצא בשער 1,600 נקודות.
במתמטיקה פיננסית, היווניות (באנגלית: Greeks) הם משתנים המתארים רגישות של אופציות ונגזרים פיננסים ביחס לפרמטרים שלהם. השם נגזר מסימון משתנים אלו באותיות יווניות היווניות משמש ככלי עיקרי בניהול סיכונים פיננסיים. כאשר כל יוונית מתארת את השיעור השינוי הצפוי כאשר מתרחב שינוי באחד הפרמטרים של התיק או הנגזר ובעצם מתארת את רגישות התיק לשינוי זה. משתנים אלו מאפשרים למנהל הסיכונים לגדר סיכונים שנובעים משינויים בשוק (מתוך ויקיפדיה).

דלתא (Delta)
מדד זה מייצג את שיעור השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.
הדלתא של ה-CALL והדלתא של ה-PUT משלימות ל- 100.
לדוגמא: במידה והדלתא של אופציית CALL 1600 היא 50, אזי לשינוי של נקודה אחת במדד המעו"ף תהיה השפעה של 50 ש"ח על מחיר האופציה.

גמא (Gamma)
מדד זה מייצג את שיעור השינוי בערך הדלתא כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.

תטא (Theta)
מדד זה מייצג את רגישות האופציה לשינויים בזמן. כלומר כיצד תשפיע התקצרות יום קלנדרי אחד מחיי האופציה על מחיר האופציה. התטא מיוצגת כסכום בש"ח. לדוגמא: במידה והתטא על אופציית CALL 1600 הינה 80 ש"ח, אזי מעבר של יום קלנדרי אחד יפחית 80 ש"ח ממחיר האופציה. שלושה ימים יפחיתו 240 ש"ח.

אומגה (Omega)
מדד זה מייצג את גמישות ערך האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס. לדוגמא: במידה ומחיר נכס הבסיס יעלה ב- 1%, אזי מחיר האופציה יעלה ב- 35%.

ווגא (Vega)
מדד זה מייצג את השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בסטיית התקן של נכס הבסיס. עליה בסטיית התקן של נכס הבסיס (עליה בסיכון נכס הבסיס) תעלה את מחיר האופציה וירידה בסטיית התקן של נכס הבסיס (ירידה בסיכון נכס הבסיס) תוריד את מחיר האופציה.

רו (Rho)
מדד זה מייצג את השינוי המחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער ריבית חסרת הסיכון במשק. לרוב שער ריבית חסרת הסיכון במשק הינה בעלת השפעה נמוכה על מחיר האופציה מכיוון שאורך חיי האופציה קצר.
פוזיציות פתוחות הן סך האופציות הכתובות (הקיימות) בכל רגע נתון. לכל אופציה כמות פוזיציות פתוחות שונה.
כותבי האופציות מקטינים ומגדילים את כמות הפוזיציות הפתוחות בהתאם לציפיותיהם.
המחיר שבו יימכר נכס הבסיס (מדד ת"א 25) בין קונה האופציה למוכר האופציה נקרא מחיר המימוש.
לדוגמא: במידה וקנינו אופציית CALL במחיר מימוש 1600 לחודש יוני (C 1600 JUN), קיבלנו את הזכות לרכוש את מדד ת"א במחיר מימוש 1600 ברגע פקיעת אופציית ה- CALL בסוף חודש יוני.
במידה ומדד ת"א 25 גבוה ממחיר המימוש, גבוה מ- 1600 נקודות, נרכוש את המדד מכיוון שהערך הפנימי של האופציה חיובי. פעולת הקניה מתבצעת באופן אוטומטי ע"י מסלקת הבורסה.
מחיר המימוש איננו העלות הכספית של האופציה.

קישור למילון מונחים מורחב מאתר הבית של הבורסה לניירות ערך.