אסטרטגיות מעוף לשוק יורד


קניית אופציית PUT

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

קניית אופציית PUT במחיר מימוש X.

הסבר

קניית אופציית PUT


כתיבת אופציית CALL

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

כתיבת אופציית CALL במחיר מימוש X.

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

הסבר

כתיבת אופציית CALL


קניית מרווח יורד (באמצעות אופציות PUT)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
קניית אופציית PUT 1660
מכירת אופציית PUT 1650

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660).
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1660 PUT.

הסבר

קניית מרווח יורד (באמצעות אופציות PUT)


מכירת מרווח עולה (באמצעות אופציות CALL)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
מכירת אופציית CALL 1650
קניית אופציית CALL 1660

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
הרווח מוגבל לגובה הפרמיה שהתקבלה.
ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660), פחות הפרמיה שהתקבלה.
הצורך בבטחונות קטן מאוד לעומת מכירת אופציית 1650 CALL.

הסבר

מכירת מרווח עולה (באמצעות אופציות CALL)


מכירת חוזה סינטטי (חוזה עתידי)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
קניית אופציית 1600 PUT
מכירת אופציית CALL 1600

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
קניית אופציית PUT בכסף ומכירת אופציית CALL בכסף במחירי מימוש ומועדי פקיעה זהים.
הרווח בלתי מוגבל, אך גם ההפסד ולכן ישנה דרישה בטחונות גבוהה מאוד.
עלות האסטרטגיה נמוכה (בהתאם למיקומו של מדד המעו"ף).
האסטרטגיה מסוכנת מאד!

הסבר

מכירת חוזה סינטטי (חוזה עתידי)