קניית אופציית PUT


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה: קניית אופציית PUT במחיר מימוש X.

דוגמא:
דוגמא: קניית אופציית P1480 OCT בשער קניה של 600 ₪.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT (אופציית פוט/מכר) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1480, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוקטובר ועלותה 600 ש"ח.קניית אופציית PUT

האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT (אופציית פוט/מכר) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1480, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוקטובר ועלותה 600 ש"ח.


הסבר:
מחיר המימוש של האופציה שקנינו הוא 1,480, ולכן נצפה לפקיעה הנמוכה מ- 1,480 נקודות.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה נמוך מ- 1,480 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוקטובר מתחת ל- 1,480 נקודות) האופציה תפקע בתוך הכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי, כלומר האופציה תהיה רווחית.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה גבוה מ- 1,480 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוקטובר מעל ל- 1,480 נקודות) האופציה תפקע מחוץ לכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס, כלומר האופציה לא תהיה רווחית והשקעתו של הסוחר תרד לטמיון.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה של אופציות אוקטובר על מדד ת"א 25 נקבע על 1,500 נקודות.

שער הפקיעה 1,500 הוא מעל למחיר המימוש של האופציה (1,480 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס, כלומר האופציה איננה רווחית.
חישוב שווי האופציה: 2,000- = 100 * (1,480 - 1,500)
שווי האופציה איננו יכול להיות שלילי ולכן הערך הפנימי של האופציה הוא 0.

שוויה של האופציה ביום הפקיעה הוא 0 ש"ח, עלות האופציה היא 600 ש"ח, ולכן האסטרטגיה לא תהיה רווחית בשער הפקיעה 1,500, והפסדה יעמוד על 600 ש"ח.
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 600- = 600 - 0

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,480 נקודות, שוויה של האופציה יהיה אפס, והמשקיע יפסיד את הפרמיה ששילם עבור רכישת האסטרטגיה.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה של אופציות אוקטובר על מדד ת"א 25 נקבע על 1,440 נקודות.

שער הפקיעה 1,440 הוא מתחת למחיר המימוש של האופציה (1,440 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי, כלומר האופציה רווחית, למעשה שוויה יהיה 4,000 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 4,000 = 100 * (1,440 - 1,480)

שוויה של האופציה ביום הפקיעה הוא 4,000 ש"ח, עלות האופציה היא 600 ₪, ולכן הרווח הסופי של האסטרטגיה יהיה 3,400 ₪ (לא כולל עמלות).
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 3,400 = 600 - 4,000

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,480 נקודות, שוויה של האופציה יהיה חיובי, אך האסטרטגיה לא תהיה רווחית בהכרח, זאת מכיוון שיש להפחית משוויה של האסטרטגיה את עלותה.
על מנת לדעת מהו שער הפקיעה שממנו האסטרטגיה תהיה רווחית, יש למצוא את נקודת האיזון של האסטרטגיה.


תרחיש מספר 3:
מציאת נקודות האיזון.

עלותה של האופציה היא 600 ₪, ומכיוון שבאופציות שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלותה של האופציה מייצגת 6 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 6 = 100 / 600

מחיר המימוש של האופציה הוא 1,480 נקודות, עלות האופציה מייצגת 6 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,474 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,474 = 6 - 1,480

במידה ושער הפקיעה של אופציות אוקטובר על מדד ת"א 25 יקבע בדיוק בשער של 1,474 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).

לסיכום:
כל שערי הפקיעה הנמוכים מנקודת האיזון (1,474 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה להפסד קבוע ומוגבל של 600 ש"ח, ומצד שני כל שערי הפקיעה הגבוהים מנקודת האיזון (1,474 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה לרווח.
כמה רווח בדיוק? תלוי בשערי הפקיעה (באופן תיאורטי הרווח איננו מוגבל).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעת מדד המעו"ף
(נקודות)
שווי אופציית P1480
(ש"ח)
עלות קניית אופציית P1480
(ש"ח)
סה"כ רווח
(ש"ח)
סה"כ הפסד
(ש"ח)
1,410 7,000 600- 6,400 0
1,420 6,000 600- 5,400 0
1,430 5,000 600- 4,400 0
1,440 4,000 600- 3,400 0
1,450 3,000 600- 2,400 0
1,460 2,000 600- 1,400 0
1,470 1,000 600- 400 0
1,474 (נקודת האיזון) 600 600- 0 0
1,480 0 600- 0 600-
1,490 0 600- 0 600-
1,500 0 600- 0 600-
1,510 0 600- 0 600-
1,520 0 600- 0 600-
1,530 0 600- 0 600-
1,540 0 600- 0 600-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.