אסטרטגיות מעוף לשוק עולה


קניית אופציית CALL

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

קניית אופציית CALL במחיר מימוש X.

הסבר

קניית אופציית CALL


כתיבת אופציית PUT

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

כתיבת אופציית PUT במחיר מימוש X.

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

הסבר

כתיבת אופציית PUT


קניית מרווח עולה (באמצעות אופציות CALL)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL 1650
מכירת אופציית CALL 1660

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660).
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1650 CALL.

הסבר

קניית מרווח עולה (באמצעות אופציות CALL)


מכירת מרווח יורד (באמצעות אופציות PUT)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
מכירת אופציית PUT 1660
קניית אופציית PUT 1650

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
הרווח מוגבל לגובה הפרמיה שהתקבלה.
ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660), פחות הפרמיה שהתקבלה.
הצורך בבטחונות קטן מאוד לעומת מכירת אופציית PUT 1660.

הסבר

מכירת מרווח יורד (באמצעות אופציות PUT)


קניית חוזה סינטטי (חוזה עתידי)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL 1600
מכירת אופציית PUT 1600

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL בכסף ומכירת אופציית PUT בכסף במחירי מימוש ומועדי פקיעה זהים.
הרווח בלתי מוגבל, אך גם ההפסד ולכן ישנה דרישה בטחונות גבוהה מאוד.
עלות האסטרטגיה נמוכה (בהתאם למיקומו של מדד המעו"ף).
האסטרטגיה מסוכנת מאד!

הסבר

קניית חוזה סינטטי (חוזה עתידי)


אסטרטגיית COVERED CALL

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה ולשוק מדשדש.

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
קניית תעודת סל על מדד המעו"ף בסכום של 160,000 ש"ח.
מכירת אופציית CALL 1600 .

הערות:
צפי לעליה או דשדוש במדד המעו"ף.
במידה ומדד המעו"ף עומד על 1,600 נקודות, נרכוש תעודת סל בסכום של 160,000 ₪ (קניית מדד המעו"ף 100 פעמים).
החזקה של תעודת הסל על מדד המעו"ף לתקופה ארוכה, או לימים ספורים לפני הפקיעה.
הרווח מוגבל לפרמיה. במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל האופציה הכתובה, הרווח יישאר קבוע.
ההפסד בלתי מוגבל.

הסבר

אסטרטגיית COVERED CALL