קניית אופציית CALL


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה: קניית אופציית CALL במחיר מימוש X.

דוגמא:
קניית אופציית C1500 AUG בשער קניה של 800 ₪.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1,500, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוגוסט ועלותה היא 800 ₪.קניית אופציית CALL

האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1,500, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוגוסט ועלותה היא 800 ₪.


הסבר:
מחיר המימוש של האופציה שקנינו הוא 1,500, ולכן נצפה לפקיעה הגבוהה מ- 1,500 נקודות.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה גבוה מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוגוסט מעל ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע בתוך הכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי, כלומר האופציה תהיה רווחית.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה נמוך מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוגוסט מתחת ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע מחוץ לכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס, כלומר האופציה לא תהיה רווחית והשקעתו של הסוחר תרד לטמיון.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 נקבע על 1,490 נקודות.

שער הפקיעה 1,490 הוא מתחת למחיר המימוש של האופציה (1,500 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס, כלומר האופציה איננה רווחית.
חישוב שווי האופציה: 1000- = 100 * (1,500 - 1,490)
שווי האופציה איננו יכול להיות שלילי ולכן הערך הפנימי של האופציה הוא 0.

שוויה של האופציה ביום הפקיעה הוא 0 ש"ח, עלות האופציה היא 800 ש"ח, ולכן האסטרטגיה לא תהיה רווחית בשער הפקיעה 1,490, והפסדה יעמוד על 800 ש"ח.
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 800- = 0 - 800

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,500 נקודות, שוויה של האופציה יהיה אפס, והמשקיע יפסיד את הפרמיה ששילם עבור רכישת האסטרטגיה.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 נקבע על 1,532 נקודות.

שער הפקיעה 1,532 הוא מעל למחיר המימוש של האופציה (1,500 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי, כלומר האופציה רווחית, למעשה שוויה יהיה 3,200 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 3,200 = 100 * (1,500 - 1,532)

שוויה של האופציה ביום הפקיעה הוא 3,200 ש"ח, עלות האופציה היא 800 ₪, ולכן הרווח הסופי של האסטרטגיה יהיה 2,400 ₪ (לא כולל עמלות).
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 2,400 = 800 - 3,200

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,500 נקודות, שוויה של האופציה יהיה חיובי, אך האסטרטגיה לא תהיה רווחית בהכרח, זאת מכיוון שיש להפחית משוויה של האסטרטגיה את עלותה.
על מנת לדעת מהו שער הפקיעה שממנו האסטרטגיה תהיה רווחית, יש למצוא את נקודת האיזון של האסטרטגיה.


תרחיש מספר 3:
מציאת נקודות האיזון.

עלותה של האופציה היא 800 ₪, ומכיוון שבאופציות שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלותה של האופציה מייצגת 8 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 8 = 100 / 800

מחיר המימוש של האופציה הוא 1,500 נקודות, עלות האופציה מייצגת 8 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,508 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,508 = 8 + 1,500

במידה ושער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 יקבע בדיוק בשער של 1,508 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).

לסיכום:
כל שערי הפקיעה הנמוכים מנקודת האיזון (1,508 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה להפסד קבוע ומוגבל של 800 ש"ח, ומצד שני כל שערי הפקיעה הגבוהים מנקודת האיזון (1,508 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה לרווח.
כמה רווח בדיוק? תלוי בשערי הפקיעה (באופן תיאורטי הרווח איננו מוגבל).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעת מדד המעו"ף
(נקודות)
שווי אופציית C1500
(ש"ח)
עלות קניית אופציית C1500
(ש"ח)
סה"כ רווח
(ש"ח)
סה"כ הפסד
(ש"ח)
1,450 0 800- 0 800-
1,460 0 800- 0 800-
1,470 0 800- 0 800-
1,480 0 800- 0 800-
1,490 0 800- 0 800-
1,500 0 800- 0 800-
1,508 (נקודת האיזון) 800 800- 0 0
1,510 1,000 800- 200 0
1,520 2,000 800- 1,200 0
1,530 3,000 800- 2,200 0
1,540 4,000 800- 3,200 0
1,550 5,000 800- 4,200 0
1,560 6,000 800- 5,200 0

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.