קניית אופציות


קניית אופציית CALL


בניית האסטרטגיה:

קניית אופציית CALL במחיר מימוש X.
אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

הסבר

קניית אופציית CALL


קניית אופציית PUT


בניית האסטרטגיה:

קניית אופציית PUT במחיר מימוש X.
אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

הסבר

קניית אופציית PUT