אסטרטגיית Covered Call


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה ולשוק מדשדש.

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות
קניית תעודת סל על מדד המעו"ף בסכום של 160,000 ש"ח.
מכירת אופציית CALL 1600.

מחירים:
קניית תעודת סל על מדד המעו"ף בסכום של 160,000 ש"ח.
מכירת אופציית CALL 1600 במחיר 1,900 ש"ח (הכנסה של 1,900 ש"ח).
פרמיה שהתקבלה: 1,900 ש"ח.

הערות:
צפי לעליה או דשדוש במדד המעו"ף.
במידה ומדד המעו"ף עומד על 1,600 נקודות, נרכוש תעודת סל בסכום של 160,000 ₪ (קניית מדד המעו"ף 100 פעמים).
החזקה של תעודת הסל על מדד המעו"ף לתקופה ארוכה, או לימים ספורים לפני הפקיעה.
הרווח מוגבל לפרמיה. במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל האופציה הכתובה, הרווח יישאר קבוע.
ההפסד בלתי מוגבל.
אסטרטגיית Covered Call

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: Covered Call.


הסבר:
אסטרטגית Covered Call מבוצעת כאשר הסוחר צופה לעליה קלה במדד המעו"ף,או דשדוש במדד המעו"ף.
הרעיון הבסיסי באסטרטגיה הוא לקבל פרמיה חודשית קבועה מכתיבת אופציית ה- CALL מבלי להתחשב בתעודת הסל שקנינו.
במידה ומדד המעו"ף עומד על 1,600 נקודות, נרכוש את מדד מניות המעו"ף עצמו 100 פעמים באמצעות תעודת סל בסכום של 160,000 ש"ח. פעולה זו שקולה לקניית אופציית CALL 1600 אחת. בנוסף לקניית תעודת הסל, נמכור אופציית CALL 1600 אחת.
במידה ומדד המעו"ף ידשדש או יעלה מעט, נרוויח את הפרמיה של הכתיבה, ובמידה ומדד המעו"ף יעלה חזק, נפספס את העלייה בתעודת הסל, מכיוון שהרווח בתעודת הסל הוא בדיוק ההפסד באופציית ה- CALL הכתובה.

דוגמא:
מדד המעו"ף עלה ב- 1% מ- 1,600 ל- 1,616.

שווי תעודת הסל יהיה 161,600 ש"ח.
חישוב שווי תעודת הסל:
161,600 = (100 / 1) * 160,000 + 160,000

שווי אופציית ה-CALL הכתובה יהיה 1,600.
חישוב שווי אופציית CALL 1600:
1,600 = 100 * (1,600 - 1,616).

כלומר הרווחנו 1,600 ₪ בתעודת הסל, אך מצד שני הפסדנו 1,600 ₪ באופציית ה- CALL הכתובה. בוצע קיזוז מלא בין הרווח להפסד, אך נזכור שנשארנו עם הפרמיה בשווי 1,900 ש"ח מכתיבת אופציית ה- CALL.
זוהי בדיוק מטרת האסטרטגיה, לקבל פרמיה חודשית קבועה ולהישאר אדישים לתעודת הסל. במידה ומדד המעו"ף יורד, האסטרטגיה עלולה להיות בהפסד, מכיוון שנרוויח את הפרמיה, אך נפסיד בתעודת הסל.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד קלות מתחת ל- 1,600 נקודות, הסוחר הרוויח את הפרמיה ממכירת אופציית ה- CALL והפסיד מעט בתעודת הסל.
במידה ומדד המעו"ף ירד בחדות מתחת ל- 1,600 נקודות, הסוחר הרוויח את הפרמיה ממכירת אופציית ה- CALL , אך הפסיד בתעודת הסל יותר מאשר הרוויח מהפרמיה שהתקבלה.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,600 נקודות האסטרטגיה תהיה רווחית.
הרווח שהתקבל בתעודת הסל הוא בדיוק ההפסד שהתקבל ממכירת אופציית ה- CALL, אך יש לזכור שהסוחר הרוויח את הפרמיה ממכירת אופציית ה- CALL ולכן האסטרטגיה רווחית.
הסוחר לא נהנה מהעליות שהתקבלו בתעודת הסל, מכיוון שאופציית ה- CALL הכתובה מהווה מחסום שממנו לא ניתן להרוויח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה נקבע על 1,600 נקודות.

בשער פקיעה 1,600 נקודות האסטרטגיה תהיה בעלת הרווח המקסימלי.
אופציית CALL 1600 תהיה בעלת ערך כלכלי אפס, כלומר שוויה יהיה 0, שווי תעודת הסל יעמוד על מחיר הקניה, 160,000 ש"ח, אך יש לזכור שהסוחר הרוויח את הפרמיה ממכירת אופציית ה- CALL ולכן האסטרטגיה רווחית.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 158,100 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 1,581 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 1,581 = 100 / 158,100
עלות האסטרטגיה מייצגת 1,581 נקודות במונחי פקיעה, ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,581 נקודות.
במידה ומדד המעו"ף יירד מתחת ל- 1,581 נקודות, האסטרטגיה תהיה מופסדת, במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,581 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,581 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
תעודת
הסל
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1600
הוצאה / הכנסה
מקניית האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,550 155,000 0 158,100 3,100-
1,560 156,000 0 158,100 2,100-
1,570 157,000 0 158,100 1,100-
1,580 158,000 0 158,100 100-
1,581 158,100 0 158,100 0
1,582 158,200 0 158,100 100
1,583 158,300 0 158,100 200
1,584 158,400 0 158,100 300
1,585 158,500 0 158,100 400
1,586 158,600 0 158,100 500
1,587 158,700 0 158,100 600
1,588 158,800 0 158,100 700
1,589 158,900 0 158,100 800
1,590 159,000 0 158,100 900
1,591 159,100 0 158,100 1,000
1,592 159,200 0 158,100 1,100
1,593 159,300 0 158,100 1,200
1,594 159,400 0 158,100 1,300
1,595 159,500 0 158,100 1,400
1,596 159,600 0 158,100 1,500
1,597 159,700 0 158,100 1,600
1,598 159,800 0 158,100 1,700
1,599 159,900 0 158,100 1,800
1,600 (מעל 1,600
נקודות נקבל
רווח מקסימלי)
160,000 0 158,100 1,900
1,601 160,100 100- 158,100 1,900
1,602 160,200 200- 158,100 1,900
1,603 160,300 300- 158,100 1,900
1,604 160,400 400- 158,100 1,900
1,605 160,500 500- 158,100 1,900
1,606 160,600 600- 158,100 1,900
1,607 160,700 700- 158,100 1,900
1,608 160,800 800- 158,100 1,900
1,609 160,900 900- 158,100 1,900
1,610 161,000 100- 158,100 1,900
1,611 161,100 1,100- 158,100 1,900
1,612 161,200 1,200- 158,100 1,900
1,613 161,300 1,300- 158,100 1,900
1,614 161,400 1,400- 158,100 1,900
1,615 161,500 1,500- 158,100 1,900
1,616 161,600 1,600- 158,100 1,900
1,617 161,700 1,700- 158,100 1,900
1,618 161,800 1,800- 158,100 1,900
1,619 161,900 1,900- 158,100 1,900
1,620 162,000 2,000- 158,100 1,900
1,630 163,000 3,000- 158,100 1,900
1,640 164,000 4,000- 158,100 1,900

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.