שאלות נפוצות


האם מסחר באופציות מעו"ף מסוכן?

התשובה היא כן!
מסחר בשוק האופציות הוא מסחר מסוכן.
מסחר בשוק האופציות מסוגל למחוק את כל תיק ההשקעות ואף מעבר לכך בשבוע ואף לפעמים תוך שעות ספורות.
משקיעי אופציות מקצוענים ומתוחכמים יכולים להכפיל את כספם ביום מסחר בודד או לאבד את כספם תוך שעות.
ניתן לתאר מסחר באופציות כ-"משחק סכום אפס", כלומר הסכום הכספי שמרוויח צד אחד, זהה לסכום הכספי שמפסיד הצד השני.
המסחר באופציות נחשב למתגמל מאוד, אך בו זמנית למסוכן מאוד. זהו מסחר שבו רוב הסוחרים מפסידים את כספי השקעתם.
הבורסה מגדירה את האופציות כמכשיר השקעה בסיכון גבוה במיוחד ויש צורך באישור על מנת לסחור בהן.

האם משלמים מס על רווחי אופציות מעו"ף?

כן.
שיעור המס כיום על רווחי אופציות מעו"ף הוא 25%.
יש לזכור שניתן לקזז הפסדים מרווחים.

לדוגמא:
נניח שבמהלך שנה קלנדרית מכרנו אופציה כלשהי ברווח של 1,200 ₪ ,המס שנשלם הוא 300 ₪ שהם 25% מהרווח.
נניח שבמהלך אותה השנה קלנדרית מכרנו אופציה כלשהי בהפסד של 1,200 ₪. מכיוון שמכרנו בהפסד נוצר לנו מגן מס בגובה 300 ₪, כלומר במקרה זה המס ששולם למס הכנסה יוחזר לנו עד גובה מגן המס שצברנו. במקרה זה יבוצע קיזוז מס מלא ולא נשלם מס על הרווח.
ניתן לקזז הפסד מרווחי הון מכל רווח הון (מניות, אג"ח ועוד...)

כיצד מחושב שווי אופציית CALL ביום הפקיעה?

שווי אופציית CALL מחושב ביום הפקיעה על פי הנוסחה הבאה:
שער מדד ת"א 25, פחות מחיר מימוש האופציה. את התוצאה יש לכפול ב- 100.
במידה והתוצאה הינה קטנה מאפס, האופציה תהיה שווה אפס ש"ח.

לדוגמא:
אופציית C 001200 MAR.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL, בעלת מחיר מימוש 1200 לסוף חודש מרץ.

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1210, ערכה הפנימי של האופציה הוא 1000 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 1000 = 100 * (1200 - 1210) .

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1221.5, ערכה הפנימי של אופציה הוא 2150 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 2150 = 100 * (1200 - 1221.5) .

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה נמוך ממחיר מימוש האופציה, נמוך מ- 1200 למשל: 1180, ערכה הפנימי של האופציה הוא אפס. ערכה הפנימי של האופציה איננו יכול להיות שלילי.
חישוב שווי האופציה: 2000- = 100 * (1200 - 1180) .

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1200, ערכה הפנימי של האופציה הוא אפס.
חישוב שווי האופציה: 0 = 100 * (1200 - 1200) .

כיצד מחושב שווי אופציית PUT ביום הפקיעה?

שווי אופציית PUT מחושב ביום הפקיעה על פי הנוסחה הבאה:
מחיר מימוש האופציה פחות שער מדד ת"א 25, את התוצאה יש לכפול ב- 100.
במידה והתוצאה הינה קטנה מאפס, האופציה תהיה שווה אפס ש"ח.

לדוגמא:
אופציית P 001250 APR.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT, בעלת מחיר מימוש 1250 לסוף חודש אפריל.

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1220, ערכה הפנימי של האופציה הוא 3000 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 3000 = 100 * (1220 - 1250) .

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1232.5, ערכה הפנימי של האופציה הוא 1750 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 1750 = 100 * (1232.5 - 1250).

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה גבוה ממחיר מימוש האופציה, גבוה מ- 1250 למשל: 1260, ערכה הפנימי של האופציה הוא אפס. ערכה הפנימי של האופציה איננו יכול להיות שלילי.
חישוב שווי האופציה: 1000- = 100 * (1260 - 1250)

במידה ושער מדד ת"א 25 ביום הפקיעה הינו 1250, ערכה הפנימי של האופציה הוא אפס.
חישוב שווי האופציה: 0 = 100 * (1250 - 1250).

כיצד קוראים את שם האופציה?

לכל אופציה יש שם יחודי וקוראים אותה משמאל לימין.
לדוגמא: אופציה T25 C 001250 MAR
שלושת התווים הראשונים משמאל (T25) מסמלים את נכס הבסיס של האופציה. T25 משמעותו מדד ת"א 25.
האות הבאה משמאל (C) מייצגת את סוג האופציה. האות C מייצגת את אופציות ה-CALL והאות P מייצגת את אופציות ה-PUT .
שש התווים הבאים (001250) מסמלים את שער הפקיעה (מחיר מימוש) של האופציה.
שלושת התווים האחרונים מימין (MAR) מייצגים את מועד הפקיעה של האופציה.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL על מדד ת"א 25, לשער פקיעה (מחיר מימוש) 1250 שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש מרץ.

לדוגמא: אופציה T25 P 001310 MAY
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT על מדד ת"א 25, לשער פקיעה (מחיר מימוש) 1310, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש מאי.