תנאי השימוש באתר


המידע המוצג באתר הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה הצעה, המלצה, חוות-דעת מקצועית או הכוונה לביצוע פעולות מסחר בניירות ערך כלשהן. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

השימוש במידע המוצג באתר, או ההסתמכות על תכניו, הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

עורכי האתר והכותבים באתר אינם בעלי רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי ובכלל, ואין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע בבחינת ייעוץ מקצועי.

המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ולכן הקורא / הגולש צריך להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בתכנים ובמידע שימוש.

האתר ובעליו לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע שנמצא באתר.

אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא חומרים המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

© כל הזכויות שמורות לאתר myoptions.co.il