קניית פרפר


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב, כאשר צופים דשדוש של מדד המעו"ף סביב האופציות הכתובות.

בניית האסטרטגיה:
האסטרטגיה מורכבת מ-4 אופציות CALL:
קניית אופציית CALL 1690
קניית אופציית CALL 1710
כתיבת 2 אופציות CALL 1700

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1690 במחיר של 1,200 ש"ח (הוצאה של 1,200 ש"ח).
קניית אופציית CALL 1710 במחיר 200 ש"ח (הוצאה של 200 ש"ח)
כתיבת 2 אופציות CALL 1700 במחיר 600 ש"ח ליחידה (הכנסה של 1,200 שח).
עלות קניית האסטרטגיה: 200 ש"ח.

הערות:
צפי לפקיעה בשער 1,700 נקודות.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.
קניית פרפר

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית פרפר על מדד 1,700 נקודות (הצפי לפקיעה הוא 1,700)


הסבר:
אסטרטגית קניית פרפר מבוצעת כאשר הסוחר צופה שוק יציב ומעריך שמדד ת"א ידשדש במקום בתחום צר מאוד. בדוגמא שלפנינו דשדוש בתחום 1,700 נקודות (בין 1,710 ל- 1,690 נקודות).
הרווח המקסימלי יתקבל בשער פקיעה 1,700 ויעמוד על 1,000 ש"ח. כל נקודה מעל 1,700 נקודות או מתחת ל 1,700 נקודות תפחית 100 ₪ מהרווח. בשערים 1,690 ומטה או 1,710 ומעלה, שווי האסטרטגיה יהיה 0 ש"ח.
סיכויי ההצלחה של האסטרטגיה נמוכים, אך הסיכוי לרווח גבוה מאוד לעומת ההשקעה הנמוכה ברכישת האסטרטגיה.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,690 נקודות ומטה.

בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,690 (כולל) שווי האסטרטגיה יהיה אפס, כלומר האסטרטגיה לא תהיה רווחית והשקעתו של הסוחר תרד לטמיון.
בדוגמא שלפנינו ההפסד הצפוי בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,690, הוא עלות האסטרטגיה: 200 ש"ח.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,710 נקודות ומעלה.

בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ-1,710 (כולל) שווי האסטרטגיה יהיה אפס, כלומר האסטרטגיה לא תהיה רווחית והשקעתו של הסוחר תרד לטמיון.
בדוגמא שלפנינו ההפסד הצפוי בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ-1,710 הוא עלות האסטרטגיה: 200 ש"ח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה 1,700 נקודות.

בשער זה בוצעו 2 כתיבות אופציות CALL 1700. בשער 1,700 שווי האופציות הכתובות יהיה 0 ש"ח ולכן בשער פקיעה זה נקבל את הרווח המקסימלי מהאסטרטגיה: 1,000 ש"ח.
עלות האסטרטגיה היא 200 ש"ח ולכן הרווח הסופי מרכישת האסטרטגיה יהיה 800 ש"ח (לא כולל עמלות מסחר).
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 800 = 200 – 1,000


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

לאסטרטגיה 2 נקודות איזון. בשער פקיעה 1,692 נקודות ו- 1,708 נקודות.
הרווח המקסימלי מתקבל בשער פקיעה 1,700 ויעמוד על 1,000 ש"ח. כל נקודה מעל 1,700 נקודות או מתחת ל 1,700 נקודות תפחית 100 ₪ מהרווח ולכן בשער פקיעה 1,692 נקודות או- 1,708 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה 200 ש"ח.
עלות האסטרטגיה היא 200 ש"ח, ולכן בשער פקיעה 1,692 נקודות ו- 1,708 נקודות הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1690
שווי קניית
אופציית
CALL 1710
שווי מכירת 2
אופציות
CALL 1700
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,680 0 0 0 200- 200-
1,690 0 0 0 200- 200-
1,691 100 0 0 200- 100-
1,692 (נקודת האיזון) 200 0 0 200- 0
1,693 300 0 0 200- 100
1,694 400 0 0 200- 200
1,695 500 0 0 200- 300
1,696 600 0 0 200- 400
1,697 700 0 0 200- 500
1,698 800 0 0 200- 600
1,699 900 0 0 200- 700
1,700 (רווח מקסימלי) 1,000 0 0 200- 800
1,701 1,100 0 200- 200- 700
1,702 1,200 0 400- 200- 600
1,703 1,300 0 600- 200- 500
1,704 1,400 0 800- 200- 400
1,705 1,500 0 1,000- 200- 300
1,706 1,600 0 1,200- 200- 200
1,707 1,700 0 1,400- 200- 100
1,708 (נקודת האיזון) 1,800 0 1,600- 200- 0
1,709 1,900 0 1,800- 200- 100-
1,710 2,000 0 2,000- 200- 200-
1,720 3,000 1,000 4,000- 200- 200-
1,730 4,000 2,000 6,000- 200- 200-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.