קניית מרווח עולה


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL 1650
מכירת אופציית CALL 1660

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1650במחיר 1,000 ש"ח (הוצאה של 1,000 ש"ח).
מכירת אופציית CALL 1660 במחיר 500 ש"ח (הכנסה של 500 ש"ח).
עלות קניית האסטרטגיה: 500 ש"ח.

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660).
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1650 CALL.
קניית מרווח עולה

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית מרווח עולה בתוך הכסף.


הסבר:
אסטרטגית קניית מרווח עולה מבוצעת כאשר הסוחר צופה עליה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,655 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות ולכן מבצע קניית מרווח עולה שנמצא בתוך הכסף.
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1650 CALL חשופה, אך מצד שני הרווח מהאסטרטגיה מוגבל עקב כתיבת אופציית CALL 1660.
הרווח המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מעל לאופציה הכתובה, מעל 1,660 נקודות וההפסד המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מתחת לאופציה הקנויה, מתחת 1,650 נקודות.
ניתן לבצע קניית מרווח עולה על כל מחיר מימוש. לדוגמא קניית מרווח עולה שנמצא מחוץ לכסף: קניית CALL 1670 ומכירת CALL 1680. מרווח זה יהיה זול יותר ורווחי יותר במידה והמדד יעלה לאזור 1,680 נקודות. החיסרון הוא שמדד המעו"ף צריך לעלות יותר על מנת שהמרווח שנמצא מחוץ לכסף יהיה רווחי.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,650 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות, שווי אופציות ה- CALL הוא 0, לאופציות אין ערך כלכלי ולכן שווי האסטרטגיה יהיה 0 ש"ח. בדוגמא שלפנינו הסוחר יפסיד את עלות קניית האסטרטגיה: 500 ש"ח.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,660 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית ותגיע לשווי המקסימלי שלה שהוא 1,000 ש"ח.
זהו בדיוק ההפרש המקסימלי בין האופציה הקנויה CALL 1650 לאופציה הכתובה CALL 1660. ההפרש בין שתי האופציות הוא 10 נקודות, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, ההפרש בין האופציות הוא 1,000 ש"ח.
כל נקודה מעל למדד 1,660 תותיר את האסטרטגיה ברווח המקסימלי, מכיוון שבמדד 1,660 נמצאת האופציה הכתובה (CALL 1660) והיא מגבילה את הרווח. כל סכום שהסוחר ירוויח באופציה הקנויה CALL 1650 (כאשר המדד מעל 1,660 נקודות) הוא יפסיד (את אותו הסכום) באופציה הכתובה CALL 1660.
עלות רכישת האסטרטגיה הינה 500 ש”ח ולכן הרווח הסופי יהיה 500 ש”ח.
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 500 = 500 – 1,000


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות.

בשער פקיעה נמוך מ- 1,660 נקודות, לאופציית CALL 1,660 אין ערך כלכלי ושוויה הוא 0. האופציה היחידה שממנה ניתן להפיק רווחים הינה האופציה הקנויה CALL 1,650. כל נקודה מעל מדד 1,650 תוסיף 100 ש"ח לערך הכלכלי של האופציה עד מדד 1,660 ,שבו יתקבל הרווח המקסימלי 1,000 ש"ח. על מנת לדעת האם האסטרטגיה רווחית או לא, יש להחסיר את עלות קניית האסטרטגיה.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 500 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 5 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 500 / 100 = 5.
מחיר המימוש של האופציה הקנויה הוא 1,650 נקודות, עלות האופציה מייצגת 5 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,655 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,655 = 5 + 1,650
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,655 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1650
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1660
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,580 0 0 500- 500-
1,590 0 0 500- 500-
1,600 0 0 500- 500-
1,610 0 0 500- 500-
1,620 0 0 500- 500-
1,630 0 0 500- 500-
1,640 0 0 500- 500-
1,650 0 0 500- 500-
1,651 100 0 500- 400-
1,652 200 0 500- 300-
1,653 300 0 500- 200-
1,654 400 0 500- 100-
1,655 (נקודת האיזון) 500 0 500- 0
1,656 600 0 500- 100
1,657 700 0 500- 200
1,658 800 0 500- 300
1,659 900 0 500- 400
1,660 1,000 0 500- 500
1,670 2,000 1,000- 500- 500
1,680 3,000 2,000- 500- 500
1,690 4,000 3,000- 500- 500
1,700 5,000 4,000- 500- 500
1,710 6,000 5,000- 500- 500
1,720 7,000 6,000- 500- 500

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.