קניית חוזה


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL 1600
מכירת אופציית PUT 1600

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1600במחיר 1,900 ש"ח (הוצאה של 1,900 ש"ח).
מכירת אופציית PUT 1660 במחיר 1,900 ש"ח (הכנסה של 1,900 ש"ח).
עלות קניית האסטרטגיה: 0 ש"ח.

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
קניית אופציית CALL בכסף ומכירת אופציית PUT בכסף במחירי מימוש ומועדי פקיעה זהים.
הרווח בלתי מוגבל, אך גם ההפסד ולכן ישנה דרישה בטחונות גבוהה מאוד.
עלות האסטרטגיה נמוכה (בהתאם למיקומו של מדד המעו"ף).
האסטרטגיה מסוכנת מאד!
קניית חוזה

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית חוזה סינטטי על מדד 1600.


הסבר:
אסטרטגית קניית חוזה סינטטי (קניית חוזה) מבוצעת כאשר הסוחר צופה לעליה חזקה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,600 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף יעלה חזק ולכן מבצע אסטרטגיית קניית חוזה שנמצא בתוך הכסף.
אסטרטגיה זו מקבילה לגמרי לרכישת מדד מניות המעו"ף עצמו 100 פעמים, כלומר רכישת מדד המעו"ף בסכום של 160,000 ש"ח.
חישוב: 160,000 = 100 * 1,600.
ככול שמדד המעו"ף יעלה מעל 1,600 נקודות, ערך החוזה יעלה. כל נקודה מעל מדד 1,600 תוסיף 100 ש"ח לרווח ובאופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל.
ככול שמדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,600 נקודות, ערך החוזה ירד. כל נקודה מתחת למדד 1,600 תגדיל את ההפסד ב- 100 ש"ח ובאופן תיאורטי ההפסד יהיה בלתי מוגבל, ולכן ישנה דרישת בטחונות גבוהה מאוד.
על מנת לא להיחשף להפסד בלתי מוגבל, ולהגביל את דרישת הבטחונות, יש לקנות אופציית PUT במחיר מימוש נמוך יותר. בדוגמא שלפנינו ניתן לקנות אופציית PUT 1550.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תהיה מופסדת. כל נקודה מתחת למדד 1,600 תגדיל את ההפסד באופציית ה- PUT הכתובה ב- 100 ש"ח, ובאופן תיאורטי ההפסד יהיה בלתי מוגבל. מצב זה מסוכן מאוד ולכן יש צורך לקנות הגנות!


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,600 נקודות האסטרטגיה תהיה רווחית. כל נקודה מעל מדד 1,600 תגדיל את הרווח באופציית ה- CALL הקנויה ב - 100 ש"ח, ובאופן תיאורטי הרווח יהיה בלתי מוגבל.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה נקבע על 1,600 נקודות.

בשער פקיעה 1,600 נקודות, אופציית CALL 1600 ואופציית PUT 1600 יהיו בעלות ערך כלכלי אפס, כלומר שווים יהיה 0 והסוחר יפסיד את עלות קניית האסטרטגיה. בדוגמא שלפנינו עלות האסטרטגיה הסתכמה ב- 0 ש"ח, אך לא תמיד זהו המצב הקיים, תלוי במיקומו של המדד.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 0 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 0 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 0 / 100 = 0.
מחיר המימוש של האופציה CALL הקנויה הוא 1,600 נקודות, עלות האסטרטגיה מייצגת 0 נקודות, ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,600 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,600 = 0 + 1,600
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,600 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1600
שווי כתיבת
אופציית
PUT 1600
הוצאה / הכנסה
מקניית האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,550 0 5,000- 0 5,000-
1,560 0 4,000- 0 4,000-
1,570 0 3,000- 0 3,000-
1,580 0 2,000- 0 2,000-
1,590 0 1,000- 0 1,000-
1,591 0 900- 0 900-
1,592 0 800- 0 800-
1,593 0 700- 0 700-
1,594 0 600- 0 600-
1,595 0 500- 0 500-
1,596 0 400- 0 400-
1,597 0 300- 0 300-
1,598 0 200- 0 200-
1,599 0 100- 0 100-
1,600 (נקודת האיזון) 0 0 0 0
1,601 100 0 0 100
1,602 200 0 0 200
1,603 300 0 0 300
1,604 400 0 0 400
1,605 500 0 0 500
1,606 600 0 0 600
1,607 700 0 0 700
1,608 800 0 0 800
1,609 900 0 0 900
1,610 1,000 0 0 1,000
1,620 2,000 0 0 2,000
1,630 3,000 0 0 3,000
1,640 4,000 0 0 4,000
1,650 5,000 0 0 5,000

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.