קניית קונדור


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב, כאשר צופים דשדוש של מדד המעו"ף סביב האופציות הכתובות.

בניית האסטרטגיה:
האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
קניית אופציית CALL 1660
מכירת אופציית CALL 1670
מכירת אופציית CALL 1680
קניית אופציית CALL 1690

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1660 במחיר של 2,600 ש"ח (הוצאה של 2,600 ש"ח).
מכירת אופציית CALL 1670 במחיר 1,900 ש"ח (הכנסה של 1,900 ש"ח)
מכירת אופציית CALL 1680 במחיר 1,400 ש"ח (הכנסה של 1,400 ש"ח)
קניית אופציית CALL 1690 במחיר 1,100 ש"ח (הוצאה של 1,100 ש"ח).
עלות קניית האסטרטגיה: 400 ש"ח.

הערות:
צפי לפקיעה בטווח 1,670 – 1,680 (צפי לפקיעה סביב האופציות הכתובות).
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.
קניית קונדור

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית קונדור


הסבר:
אסטרטגית קניית קונדור מבוצעת כאשר הסוחר צופה שוק יציב ומעריך שמדד ת"א ידשדש במקום בתחום צר מאוד. בדוגמא שלפנינו דשדוש בטווח 1,680 – 1,670 נקודות.
הרווח המקסימלי יתקבל בשערי פקיעה 1,670 ועד 1,680 ויעמוד על 1,000 ש"ח (יש להפחית מהרווח את עלות האסטרטגיה). כל נקודה מעל 1,680 נקודות או מתחת ל 1,670 נקודות תפחית 100 ₪ מהרווח. בשערים 1,660 ומטה או 1,690 ומעלה, שווי האסטרטגיה יהיה 0 ש"ח.
אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית קניית הפרפר, עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר מאסטרטגיית הפרפר, מכיוון שטווח הפקיעה רחב יותר בקונדור.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,670 נקודות ומטה.

בשערי הפקיעה בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 שווי האסטרטגיה יהיה 1,000 ש"ח, זהו הרווח המקסימלי (יש להפחית מהרווח את עלות האסטרטגיה). בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,670 יקטן שווי האסטרטגיה. כל נקודה מתחת ל- 1,670 תפחית 100 ש"ח מהרווח המקסימלי (1,000 ש"ח). יש להפחית את עלות האסטרטגיה על מנת לדעת האם האסטרטגיה רווחית או לא.
בדוגמא שלפנינו ההפסד הצפוי בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,660 הוא עלות האסטרטגיה 400 ש"ח.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,680 נקודות ומעלה.

בשערי הפקיעה בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 שווי האסטרטגיה יהיה 1,000 ש"ח, זהו הרווח המקסימלי (יש להפחית מהרווח את עלות האסטרטגיה). בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,680 יקטן שווי האסטרטגיה. כל נקודה מעל ל- 1,680 תפחית 100 ש"ח מהרווח המקסימלי (1,000 ש"ח). יש להפחית את עלות האסטרטגיה על מנת לדעת האם האסטרטגיה רווחית או לא.
בדוגמא שלפנינו ההפסד הצפוי בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,690 הוא עלות האסטרטגיה 400 ש"ח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 נקודות.

בטווח זה נקבל את הרווח המקסימלי מהאסטרטגיה 1,000 ש"ח.
עלות האסטרטגיה היא 400 ש"ח ולכן הרווח הסופי מרכישת האסטרטגיה יהיה 600 ש"ח) לא כולל עמלות מסחר).
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 600 = 400 – 1,000


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

לאסטרטגיה 2 נקודות איזון. בשער פקיעה 1,664 נקודות ו- 1,686 נקודות.
הרווח המקסימלי מתקבל בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 נקודות ועומד על 1,000 ש"ח. כל נקודה מעל 1,680 נקודות או מתחת ל- 1,670 נקודות תפחית 100 ש"ח מהרווח.
בשער פקיעה 1,664 ו- 1,686 שווי האסטרטגיה יהיה 400 ש"ח, אך גם עלות האסטרטגיה הינה 400 ש"ח ולכן בשערי פקיעה 1,664 נקודות ו- 1,686 נקודות הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1660
שווי מכירת
אופציית
CALL 1670
שווי מכירת
אופציית
CALL 1680
שווי קניית
אופציית
CALL 1690
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,630 0 0 0 0 400- 400-
1,640 0 0 0 0 400- 400-
1,650 0 0 0 0 400- 400-
1,660 0 0 0 0 400- 400-
1,661 100 0 0 0 400- 300-
1,662 200 0 0 0 400- 200-
1,663 300 0 0 0 400- 100-
1,664 (נקודת האיזון) 400 0 0 0 400- 0
1,665 500 0 0 0 400- 100
1,664 600 0 0 0 400- 200
1,667 700 0 0 0 400- 300
1,668 800 0 0 0 400- 400
1,669 900 0 0 0 400- 500
1,670 1,000 0 0 0 400- 600
1,671 1,100 100- 0 0 400- 600
1,672 1,200 200- 0 0 400- 600
1,673 1,300 300- 0 0 400- 600
1,674 1,400 400- 0 0 400- 600
1,675 1,500 500- 0 0 400- 600
1,676 1,600 600- 0 0 400- 600
1,677 1,700 700- 0 0 400- 600
1,678 1,800 800- 0 0 400- 600
1,679 1,900 900- 0 0 400- 600
1,680 2,000 1,000- 0 0 400- 600
1,681 2,100 1,100- 100- 0 400- 500
1,682 2,200 1,200- 200- 0 400- 400
1,683 2,300 1,300- 300- 0 400- 300
1,684 2,400 1,400- 400- 0 400- 200
1,685 2,500 1,500- 500- 0 400- 100
1,686 (נקודת האיזון) 2,600 1,600- 600- 0 400- 0
1,687 2,700 1,700- 700- 0 400- 100-
1,688 2,800 1,800- 800- 0 400- 200-
1,689 2,900 1,900- 900- 0 400- 300-
1,690 3,000 2,000- 1,000- 0 400- 400-
1,700 4,000 3,000- 2,000- 1,000 400- 400-
1,710 5,000 4,000- 3,000- 2,000 400- 400-
1,720 6,000 5,000- 4,000- 3,000 400- 400-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.