קניית מרווח יורד


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
קניית אופציית PUT 1660
מכירת אופציית PUT 1650

מחירי האופציות:
קניית אופציית PUT 1660במחיר 1,000 ש"ח (הוצאה של 1,000 ש"ח).
מכירת אופציית PUT 1650 במחיר 500 ש"ח (הכנסה של 500 ש"ח).
עלות קניית האסטרטגיה: 500 ש"ח.

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660).
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1660 PUT.
קניית מרווח יורד

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית מרווח יורד בתוך הכסף.


הסבר:
אסטרטגית קניית מרווח יורד מבוצעת כאשר הסוחר צופה ירידה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,655 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות ולכן מבצע קניית מרווח יורד שנמצא בתוך הכסף.
עלות האסטרטגיה נמוכה לעומת קניית אופציית 1660 PUT, אך מצד שני הרווח מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש 1,650 ל- 1,660 עקב כתיבת אופציית.
הרווח המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מתחת לאופציה הכתובה, מתחת ל- 1,650 נקודות וההפסד המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מעל לאופציה הקנויה, מעל ל- 1,660 נקודות.
ניתן לבצע קניית מרווח יורד על כל מחיר מימוש. לדוגמא קניית מרווח יורד שנמצא מחוץ לכסף: קניית PUT 1630 ומכירת PUT 1620. מרווח זה זול יותר ורווחי יותר במידה ומדד המעו"ף ירד לאזור 1,620 נקודות. החיסרון הוא שמדד המעו"ף צריך לרדת יותר על מנת שהמרווח שנמצא מחוץ לכסף יהיה רווחי.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,650 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית ותגיע לשווי המקסימלי שלה שהוא 1,000 ש"ח.
זהו בדיוק ההפרש המקסימלי בין האופציה הקנויה PUT 1660 לאופציה הכתובה PUT 1650. ההפרש בין שתי האופציות הוא 10 נקודות, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, ההפרש בין האופציות הוא 1,000 ש"ח.
כל נקודה מתחת למדד 1,650 תותיר את האסטרטגיה ברווח המקסימלי, מכיוון שבמדד 1,650 נמצאת האופציה הכתובה (PUT 1650) והיא מגבילה את הרווח. כל סכום שהסוחר ירוויח באופציה הקנויה PUT 1660 (כאשר המדד מתחת ל- 1,650 נקודות) הוא יפסיד (את אותו הסכום) באופציה הכתובה PUT 1650.
עלות רכישת האסטרטגיה הינה 500 ש”ח ולכן הרווח הסופי יהיה 500 ש”ח.
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 500 = 500 – 1,000


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,660 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות, שווי אופציות ה- PUT הוא 0, לאופציות אין ערך כלכלי ולכן שווי האסטרטגיה יהיה 0 ש"ח. בדוגמא שלפנינו הסוחר יפסיד את עלות קניית האסטרטגיה: 500 ש"ח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות

בשער פקיעה הגבוה מ- 1,650 נקודות, לאופציית PUT 1,650 אין ערך כלכלי ושוויה הוא 0. האופציה היחידה שממנה ניתן להפיק רווחים הינה האופציה הקנויה PUT 1,660. כל נקודה מתחת למדד 1,660 תוסיף 100 ש"ח לערך הכלכלי של האופציה עד מדד 1,650 ,שבו יתקבל הרווח המקסימלי 1,000 ש"ח. על מנת לדעת האם האסטרטגיה רווחית או לא, יש להחסיר את עלות קניית האסטרטגיה.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 500 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 5 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 500 / 100 = 5.
מחיר המימוש של אופציית PUT הקנויה הוא 1,660 נקודות, עלות האופציה מייצגת 5 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,655 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,655 = 5 - 1,660
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,655 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי כתיבת
אופציית
PUT 1650
שווי קניית
אופציית
PUT 1660
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,580 7,000- 8,000 500- 500
1,590 6,000- 7,000 500- 500
1,600 5,000- 6,000 500- 500
1,610 4,000- 5,000 500- 500
1,620 3,000- 4,000 500- 500
1,630 2,000- 3,000 500- 500
1,640 1,000- 2,000 500- 500
1,650 0 1,000 500- 500
1,651 0 900 500- 400
1,652 0 800 500- 300
1,653 0 700 500- 200
1,654 0 600 500- 100
1,655 (נקודת האיזון) 0 500 500- 0
1,656 0 400 500- 100-
1,657 0 300 500- 200-
1,658 0 200 500- 300-
1,659 0 100 500- 400-
1,660 0 0 500- 500-
1,670 0 0 500- 500-
1,680 0 0 500- 500-
1,690 0 0 500- 500-
1,700 0 0 500- 500-
1,710 0 0 500- 500-
1,720 0 0 500- 500-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.