קניית אוכף


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי (צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה תנודה חזקה במיוחד לאחד הכיווונים.
קניית אופציית CALL 1600
קניית אופציית PUT 1600

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1600 במחיר 1,300 ש"ח.
קניית אופציית PUT 1600 במחיר 1,700 ש"ח.
עלות קניית האסטרטגיה: 3,000 ש"ח.

הערות:
קניית האופציות באותו מחיר מימוש.
צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח בלתי מוגבל.
עלות האסטרטגיה גבוהה.
קניית אוכף

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית אוכף (צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים).


הסבר:
אסטרטגית קניית אוכף מבוצעת כאשר הסוחר צופה תנודתיות גבוהה של מדד המעו"ף, מעריך שאירוע מסויים יגרום לשוק לנוע בחדות לאחד הכיוונים (כאשר הסוחר איננו יודע את הכיוון).
בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד המעו"ף ינוע בחדות מעל מדד 1,600 נקודות, או מתחת למדד 1,600 נקודות בזמן קצר מאוד.
אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית מכירת פרפר, אך ההבדל המשמעותי מתבטא בעלות הגבוהה של האסטרטגיה מכיוון שהאופציות הקנויות נמצאות בכסף (נמצאות היכן שמדד המעו"ף נמצא כעת, ב- 1600 נקודות) כך שבמידה וציפיות הסוחר לא יתממשו, ההפסד יהיה גדול (לעומת אסטרטגית מכירת פרפר).
באופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל. הרווח יגדל ככול שמדד המעו"ף יתרחק ממדד 1,600 נקודות.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
מדד המעו"ף יורד מתחת ל- 1,600 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף ירד בחדות (בטווח זמן קצר) מתחת ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.
במידה ומדד המעו"ף ירד במתינות (בטווח זמן ארוך) מתחת ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה לא בהכרח תהיה רווחית.
במידה וביום הפקיעה מדד המעו"ף ירד מתחת למדד 1,570 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.


תרחיש מספר 2:
מדד המעו"ף עולה מעל ל- 1,600 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף עולה בחדות (בטווח זמן קצר) מעל ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.
במידה ומדד המעו"ף עולה במתינות (בטווח זמן ארוך) מעל ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה לא בהכרח תהיה רווחית.
במידה וביום הפקיעה מדד המעו"ף עלה מעל למדד 1,630 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה 1,600 נקודות.

בשער זה בוצעו 2 קניות אופציות CALL 1600 ו- PUT 1600, ולכן בשער 1,600 נקודות שווי האופציות הקנויות יהיה 0 ש"ח. בשער פקיעה זה נקבל את ההפסד המקסימלי מהאסטרטגיה: 3,000 ש"ח (עלות האסטרטגיה).
כל נקודה מעל 1,600 נקודות או מתחת ל 1,600 נקודות תקטין את ההפסד ב- 100 ש"ח.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 3,000 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 30 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 30 = 100 / 3,000
עלות האסטרטגיה הינה 3,000 ש"ח, שהם 30 נקודות מדד במונחי אופציות, ולכן כאשר מדד המעו"ף ינוע 30 נקודות מעלה ממדד 1,600, או 30 נקודות מטה ממדד 1,600 נקודות, נקבל את 2 נקודות האיזון: במדד 1,630 נקודות ובמדד 1,570 נקודות.
בשערי פקיעה 1,630 ו- 1,570 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה 3,000 ש"ח, ומכיוון שעלות האסטרטגיה היא 3,000 ש"ח, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).
מעל שער פקיעה 1,630 או מתחת לשער פקיעה 1,570, האסטרטגיה תהיה רווחית. הרווח יגדל ככול שנתרחק מנקודות האיזון. באופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל.טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1600
שווי קניית
אופציית
PUT 1600
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,480 0 12,000 3,000- 9,000
1,490 0 11,000 3,000- 8,000
1,500 0 10,000 3,000- 7,000
1,510 0 9,000 3,000- 6,000
1,520 0 8,000 3,000- 5,000
1,530 0 7,000 3,000- 4,000
1,540 0 6,000 3,000- 3,000
1,550 0 5,000 3,000- 2,000
1,560 0 4,000 3,000- 1,000
1,570 (נקודת האיזון) 0 3,000 3,000- 0
1,580 0 2,000 3,000- 1000-
1,590 0 1000 3,000- 2,000-
1,600 (הפסד מקסימלי) 0 0 3,000- 3,000-
1,610 1,000 0 3,000- 2,000-
1,620 2,000 0 3,000- 1,000-
1,630 (נקודת האיזון) 3,000 0 3,000- 0
1,640 4,000 0 3,000- 1,000
1,650 5,000 0 3,000- 2,000
1,660 6,000 0 3,000- 3,000
1,670 7,000 0 3,000- 4,000
1,680 8,000 0 3,000- 5,000
1,690 9,000 0 3,000- 6,000
1,700 10,000 0 3,000- 7,000
1,710 11,000 0 3,000- 8,000
1,720 12,000 0 3,000- 9,000

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.