קניית שוקת (קניית אוכף קטום)


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי (צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה תנודה חזקה במיוחד לאחד הכיווונים.
קניית אופציית CALL 1640
קניית אופציית PUT 1560

מחירי האופציות:
קניית אופציית CALL 1640 במחיר 300 ש"ח.
קניית אופציית PUT 1560 במחיר 700 ש"ח.
עלות קניית האסטרטגיה: 1,000 ש"ח.

הערות:
קניית אופציית CALL בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו"ף (מעל 1,600 נקודות).
קניית אופציית PUT בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו"ף (מתחת 1,600 נקודות).
צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח בלתי מוגבל.
עלות האסטרטגיה נמוכה (קניית אופציות מחוץ לכסף) לעומת קניית אוכף (קניית אופציות בכסף).
קניית אוכף

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: קניית שוקת (צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים).


הסבר:
אסטרטגית קניית שוקת מבוצעת כאשר הסוחר צופה תנודתיות גבוהה של מדד המעו"ף, מעריך שאירוע מסויים יגרום לשוק לנוע בחדות לאחד הכיוונים (כאשר הסוחר איננו יודע את הכיוון).
בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד המעו"ף ינוע בחדות מעל מדד 1,640 נקודות, או מתחת למדד 1,560 נקודות בזמן קצר מאוד.
אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית קניית אוכף, אך ההבדל המשמעותי מתבטא בעלות הנמוכה של האסטרטגיה מכיוון שהאופציות הנרכשות נמצאות מחוץ לכסף (רחוקות ממדד המעו"ף שנמצא כעת ב- 1,600 נקודות). במידה וציפיות הסוחר לא יתממשו, ההפסד יהיה נמוך יותר לעומת אסטרטגית קניית אוכף.
באופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל. הרווח יגדל ככול שמדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,640 נקודות, או ירד


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
מדד המעו"ף יורד מתחת ל- 1,560 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף ירד בחדות (בטווח זמן קצר) מתחת ל- 1,560 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.
במידה ומדד המעו"ף ירד במתינות (בטווח זמן ארוך) מתחת ל- 1,560 נקודות, האסטרטגיה לא בהכרח תהיה רווחית.


תרחיש מספר 2:
מדד המעו"ף עולה מעל ל- 1,640 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף עולה בחדות (בטווח זמן קצר) מעל ל- 1,640 נקודות, האסטרטגיה תהיה רווחית.
במידה ומדד המעו"ף עולה במתינות (בטווח זמן ארוך) מעל ל- 1,640 נקודות, האסטרטגיה לא בהכרח תהיה רווחית.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,560 ל- 1,640 נקודות.

קניית אופציית CALL 1640 תהיה רווחית לקונה האופציה רק במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,640 נקודות וקניית אופציית PUT 1560 תהיה רווחית לקונה האופציה רק במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,560 נקודות, ולכן במידה ושער הפקיעה יהיה בין 1,560 ל- 1,640 נקודות, שווי האופציות הקנויות יהיה 0 ש"ח. בשערי פקיעה אלו נקבל את ההפסד המקסימלי מהאסטרטגיה: 1,000 ש"ח (עלות האסטרטגיה).


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 1,000 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 10 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 10 = 100 / 1,000
עלות האסטרטגיה הינה 1,000 ש"ח, שהם 10 נקודות מדד במונחי אופציות, ולכן כאשר מדד המעו"ף ינוע 10 נקודות מעלה ממדד 1,640, או 10 נקודות מטה ממדד 1,560 נקודות, נקבל את 2 נקודות האיזון: במדד 1,650 נקודות ובמדד 1,550 נקודות.
בשערי פקיעה 1,650 ו- 1,550 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה 01,00 ש"ח, כלומר הסוחר הרוויח 1,000 ש"ח, ומכיוון שעלות האסטרטגיה היא 1,000 ש"ח, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).
מעל שער פקיעה 1,650 או מתחת לשער פקיעה 1,550, האסטרטגיה תהיה רווחית. הרווח יגדל ככול שנתרחק מנקודות האיזון. באופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל.טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
CALL 1640
שווי קניית
אופציית
PUT 1560
הוצאה מקניית
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,480 0 8,000 1,000- 7,000
1,490 0 7,000 1,000- 6,000
1,500 0 6,000 1,000- 5,000
1,510 0 5,000 1,000- 4,000
1,520 0 4,000 1,000- 3,000
1,530 0 3,000 1,000- 2,000
1,540 0 2,000 1,000- 1,000
1,550 (נקודת האיזון) 0 1,000 1,000- 0
1,560 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,570 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,580 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,590 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,600 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,610 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,620 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,630 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,640 (הפסד מקסימלי) 0 0 1,000- 1,000-
1,650 (נקודת האיזון) 1,000 0 1,000- 0
1,660 2,000 0 1,000- 1,000
1,670 3,000 0 1,000- 2,000
1,680 4,000 0 1,000- 3,000
1,690 5,000 0 1,000- 4,000
1,700 6,000 0 1,000- 5,000
1,710 7,000 0 1,000- 6,000
1,720 8,000 0 1,000- 7,000

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.