מכירת פרפר


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי במיוחד. נצפה לתנודה חדה לאחד הכיוונים (תנודה חדה מעלה מעל לכתיבת אופציית CALL 1710, או תנודה חדה מטה מתחת לכתיבת אופציית CALL 1690).

בניית האסטרטגיה:
האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
מכירת אופציית CALL 1690
מכירת אופציית CALL 1710
קניית 2 אופציות CALL 1700

מחירי האופציות:
מכירת אופציית CALL 1690 במחיר של 1,200 ש"ח (הכנסה של 1,200 ש"ח).
מכירת אופציית CALL 1710 במחיר 200 ש"ח (הכנסה של 200 ש"ח).
קניית 2 אופציות CALL 1700 במחיר 600 ש"ח ליחידה (הוצאה של 1,200 שח).
סה"כ התקבלה פרמיה של 200 ש"ח.

הערות:
צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
ההפסד מוגבל, אך יש צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.
מכירת פרפר

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת פרפר (צפי לתנודה חדה מעלה מעל לכתיבת אופציית CALL 1710, או תנודה חדה מטה מתחת לכתיבת אופציית CALL 1690).


הסבר:
אסטרטגית מכירת פרפר מבוצעת כאשר הסוחר צופה תנודתיות גבוהה של מדד ת"א 25, מעריך שהשוק ינוע לכיוון כלשהו. בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד ת"א 25 ינוע מעלה מעל 1,710 או ינוע מטה בחדות מתחת ל- 1,690.
הרווח ממכירת האסטרטגיה מוגבל ושווה לסכום הפרמיה שקיבל הסוחר: 200 ש"ח.
ההפסד עלול להיות גבוה מהרווח ולכן ישנה דרישת בטחונות. 
אסטרטגיה זו דומה לאסטרטגיית קניית אוכף, אך ההבדל המשמעותי מתבטא בעלות הקטנה של האסטרטגיה, כך שבמידה וציפיות הסוחר לא יתממשו, ההפסד יהיה קטן (לעומת אסטרטגית קניית אוכף). כמובן שכתוצאה מכך הרווח מוגבל.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,690 נקודות ומטה.

בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,690 (כולל) שווי האסטרטגיה יהיה קבוע: 200 ש"ח.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,710 נקודות ומעלה.

בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ-1,710 (כולל) שווי האסטרטגיה יהיה קבוע: 200 ש"ח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה 1,700 נקודות.

בשער זה בוצעו 2 קניות אופציות CALL 1700. בשער 1,700 שווי האופציות הקנויות יהיה 0 ש"ח ולכן בשער פקיעה זה נקבל את ההפסד המקסימלי מהאסטרטגיה: 1,000 ש"ח.
הפרמיה ממכירת האסטרטגיה היא 200 ש"ח ולכן ההפסד הסופי ממכירת האסטרטגיה יהיה 800 ש"ח (לא כולל עמלות מסחר).
חישוב ההפסד הסופי של האסטרטגיה: 800- = 200 + 1,000- 


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

לאסטרטגיה 2 נקודות איזון. בשער פקיעה 1,692 נקודות ו- 1,708 נקודות.
ההפסד המקסימלי מתקבל בשער פקיעה 1,700 ויעמוד על 1,000 ש"ח. כל נקודה מעל 1,700 נקודות או מתחת ל 1,700 נקודות תקטין את ההפסד ב- 100 ש"ח.
בשער פקיעה 1,692 נקודות ו- 1,708 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה מינוס 200 ש"ח, ומכיוון שהפרמיה שקיבל הסוחר ממכירת האסטרטגיה היא 200 ש"ח, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1690
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1710
שווי קניית 2
אופציות
CALL 1700
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
(פרמיה שהתקבלה)
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,680 0 0 0 200 200
1,690 0 0 0 200 200
1,691 100- 0 0 200 100
1,692 (נקודת האיזון) 200- 0 0 200 0
1,693 300- 0 0 200 100-
1,694 400- 0 0 200 200-
1,695 500- 0 0 200 300-
1,696 600- 0 0 200 400-
1,697 700- 0 0 200 500-
1,698 800- 0 0 200 600-
1,699 900- 0 0 200 700-
1,700 (הפסד מקסימלי) 1,000- 0 0 200 800-
1,701 1,100- 0 200 200 700-
1,702 1,200- 0 400 200 600-
1,703 1,300- 0 600 200 500-
1,704 1,400- 0 800 200 400-
1,705 1,500- 0 1,000 200 300-
1,706 1,600- 0 1,200 200 200-
1,707 1,700- 0 1,400 200 100-
1,708 (נקודת האיזון) 1,800- 0 1,600 200 0
1,709 1,900- 0 1,800 200 100
1,710 2,000- 0 2,000 200 200
1,720 3,000- 1,000- 4,000 200 200
1,730 4,000- 2,000- 6,000 200 200

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.