מכירת מרווח עולה


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
מכירת אופציית CALL 1650
קניית אופציית CALL 1660

מחירי האופציות:
מכירת אופציית CALL 1650במחיר 1,000 ש"ח (הכנסה של 1,000 ש"ח).
קניית אופציית CALL 1660 במחיר 500 ש"ח (הוצאה של 500 ש"ח).
סך הפרמיה שהתקבלה: 500 ש"ח.

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
הרווח מוגבל לגובה הפרמיה שהתקבלה.
ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660), פחות הפרמיה שהתקבלה.
הצורך בבטחונות קטן מאוד לעומת מכירת אופציית 1650 CALL.
מכירת מרווח עולה

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת מרווח עולה בתוך הכסף.


הסבר:
אסטרטגית מכירת מרווח עולה מבוצעת כאשר הסוחר צופה ירידה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,655 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות ולכן מבצע מכירת מרווח עולה שנמצא בתוך הכסף.
הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה קטנה ממכירת אופציית 1650 CALL חשופה, אך ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660) פחות הפרמיה שהתקבלה, לעומת הפסד בלתי מוגבל במכירת אופציית 1650 CALL חשופה.
הרווח המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מתחת לאופציה הכתובה, מתחת 1,650 נקודות וההפסד המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מעל לאופציה הקנויה, מעל 1,660 נקודות.
ניתן למכור אסטרטגיית מרווח עולה על כל מחיר מימוש. לדוגמא מכירת מרווח עולה שנמצא מחוץ לכסף: מכירתCALL 1670 וקניית CALL 1680.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,650 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות, שווי אופציות ה- CALL הוא 0. לאופציות אין ערך כלכלי ולכן שווי האסטרטגיה שנמכרה יהיה 0 ש"ח. בדוגמא שלפנינו הסוחר הרוויח את הפרמיה שקיבל ממכירת האסטרטגיה: 500 ש"ח.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,660 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות, אופציות ה-CALL יהיו בעלות ערך כלכלי. האסטרטגיה תהיה רווחית לקונה האסטרטגיה, אך האסטרטגיה מופסדת למוכר האסטרטגיה וההפסד ממכירת האסטרטגיה יגיע להפסד מקסימלי של 1,000 ש"ח.
ההפרש בנקודות בין האופציה הכתובה CALL 1650 לאופציה הקנויה CALL 1660 הוא 10 נקודות, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, ההפרש בין האופציות הוא 1,000 ש"ח.
הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה הינה 500 ש”ח, ולכן ההפסד הסופי ממכירת האסטרטגיה יהיה 500 ש”ח.
חישוב ההפסד ממכירת האסטרטגיה: 500- = 500 + 1,000-


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות

בשער פקיעה נמוך מ- 1,660 נקודות, לאופציית CALL 1660 אין ערך כלכלי ושוויה הוא 0. במידה ושער הפקיעה יהיה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות, האופציה הכתובה CALL 1650 תהיה בעלת ערך כלכלי כלשהו בין 0 ש"ח ל- 1,000 ש"ח וערך כלכלי זה הוא ההפסד למוכר האסטרטגיה. כל נקודה מעל מדד 1,650 תוסיף 100 ש"ח לערך הכלכלי של האופציה הכתובה CALL 1650, עד מדד 1,660 שבו יתקבל ההפסד המקסימלי 1,000 ש"ח. יש להוסיף את הפרמיה שהתקבלה על מנת לדעת האם הסוחר הפסיד או הרוויח ממכירת האסטרטגיה.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 500 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 5 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 500 / 100 = 5.
מחיר המימוש של האופציה הקנויה הוא 1,660 נקודות, הפרמיה שהתקבלה מייצגת 5 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,655 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,655 = 5 - 1,660
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,655 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1650
שווי קניית
אופציית
CALL 1660
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,580 0 0 500 500
1,590 0 0 500 500
1,600 0 0 500 500
1,610 0 0 500 500
1,620 0 0 500 500
1,630 0 0 500 500
1,640 0 0 500 500
1,650 0 0 500 500
1,651 100- 0 500 400
1,652 200- 0 500 300
1,653 300- 0 500 200
1,654 400- 0 500 100
1,655 (נקודת האיזון) 500- 0 500 0
1,656 600- 0 500 100-
1,657 700- 0 500 200-
1,658 800- 0 500 300-
1,659 900- 0 500 400-
1,660 1,000- 0 500 500-
1,670 2,000- 1,000 500 500-
1,680 3,000- 2,000 500 500-
1,690 4,000- 3,000 500 500-
1,700 5,000- 4,000 500 500-
1,710 6,000- 5,000 500 500-
1,720 7,000- 6,000 500 500-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.