מכירת חוזה


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה ירידות במדד המעו"ף.
קניית אופציית 1600 PUT
מכירת אופציית CALL 1600

מחירי האופציות:
קניית אופציית PUT 1600במחיר 1,900 ש"ח (הוצאה של 1,900 ש"ח).
מכירת אופציית CALL 1660 במחיר 1,900 ש"ח (הכנסה של 1,900 ש"ח).
עלות קניית האסטרטגיה: 0 ש"ח.

הערות:
צפי לירידה במדד המעו"ף.
קניית אופציית PUT בכסף ומכירת אופציית CALL בכסף במחירי מימוש ומועדי פקיעה זהים.
הרווח בלתי מוגבל, אך גם ההפסד ולכן ישנה דרישה בטחונות גבוהה מאוד.
עלות האסטרטגיה נמוכה (בהתאם למיקומו של מדד המעו"ף).
האסטרטגיה מסוכנת מאד!
מכירת חוזה

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת חוזה סינטטי על מדד 1600.


הסבר:
אסטרטגית מכירת חוזה סינטטי (מכירת חוזה) מבוצעת כאשר הסוחר צופה לירידה חזקה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,600 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף ירד חזק ולכן מבצע אסטרטגיית מכירת חוזה שנמצא בתוך הכסף.
אסטרטגיה זו מקבילה לגמרי למכירה בחסר של מדד מניות המעו"ף עצמו 100 פעמים, כלומר מכירת מדד המעו"ף בסכום של 160,000 ש"ח.
חישוב: 160,000 = 100 * 1,600.
ככול שמדד המעו"ף ירד מתחתל 1,600 נקודות, ערך החוזה יעלה. כל נקודה מתחת למדד 1,600 תוסיף 100 ש"ח לרווח, ובאופן תיאורטי הרווח בלתי מוגבל.
ככול שמדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,600 נקודות, ערך החוזה ירד. כל נקודה מעל למדד 1,600 תגדיל את ההפסד ב- 100 ₪, ובאופן תיאורטי ההפסד יהיה בלתי מוגבל, ולכן ישנה דרישת בטחונות גבוהה מאוד.
על מנת לא להיחשף להפסד בלתי מוגבל, ולהגביל את דרישת הבטחונות, יש לקנות אופציית CALL במחיר מימוש נמוך יותר. בדוגמא שלפנינו ניתן לקנות אופציית CALL 1650.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,600 נקודות האסטרטגיה תהיה רווחית. כל נקודה מתחת למדד 1,600 תגדיל את הרווח באופציית ה- PUT הקנויה ב- 100 ש"ח, ובאופן תיאורטי הרווח יהיה בלתי מוגבל.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,600 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תהיה מופסדת. כל נקודה מעל למדד 1,600 תגדיל את ההפסד באופציית ה- CALL הכתובה ב- 100 ש"ח, ובאופן תיאורטי ההפסד יהיה בלתי מוגבל. מצב זה מסוכן מאוד ולכן יש צורך לקנות הגנות!


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה נקבע על 1,600 נקודות.

בשער פקיעה 1,600 נקודות, אופציית CALL 1600 ואופציית PUT 1600 יהיו בעלות ערך כלכלי אפס, כלומר שווים יהיה 0 והסוחר יפסיד את עלות קניית האסטרטגיה. בדוגמא שלפנינו עלות האסטרטגיה הסתכמה ב-0 ש"ח, אך לא תמיד זהו המצב הקיים, תלוי במיקומו של המדד.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 0 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 0 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 0 / 100 = 0.
מחיר המימוש של האופציה PUT הקנויה הוא 1,600 נקודות, עלות האסטרטגיה מייצגת 0 נקודות, ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,600 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,600 = 0 - 1,600
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,600 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
PUT 1600
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1600
הוצאה / הכנסה
ממכירת האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,550 5,000 0 0 5,000
1,560 4,000 0 0 4,000
1,570 3,000 0 0 3,000
1,580 2,000 0 0 2,000
1,590 1,000 0 0 1,000
1,591 900 0 0 900
1,592 800 0 0 800
1,593 700 0 0 700
1,594 600 0 0 600
1,595 500 0 0 500
1,596 400 0 0 400
1,597 300 0 0 300
1,598 200 0 0 200
1,599 100 0 0 100
1,600 (נקודת האיזון) 0 0 0 0
1,601 0 100- 0 100-
1,602 0 200- 0 200-
1,603 0 300- 0 300-
1,604 0 400- 0 400-
1,605 0 500- 0 500-
1,606 0 600- 0 600-
1,607 0 700- 0 700-
1,608 0 800- 0 800-
1,609 0 900- 0 900-
1,610 0 1,000- 0 1,000-
1,620 0 2,000- 0 2,000-
1,630 0 3,000- 0 3,000-
1,640 0 4,000- 0 4,000-
1,650 0 5,000- 0 5,000-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.