מכירת קונדור


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי. נצפה לתנודה חדה לאחד הכיוונים: לדוגמא תנודה חדה מעלה מעל 1,690 או תנודה חדה מטה מתחת ל- 1,660 נקודות.

בניית האסטרטגיה:
האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
מכירת אופציית CALL 1660
קניית אופציית CALL 1670
קניית אופציית CALL 1680
מכירת אופציית CALL 1690

מחירי האופציות:
מכירת אופציית CALL 1660 במחיר של 2,600 ש"ח (הכנסה של 2,600 ש"ח).
קניית אופציית CALL 1670 במחיר 1,900 ש"ח (הוצאה של 1,900 ש"ח)
קניית אופציית CALL 1680 במחיר 1,400 ש"ח (הוצאה של 1,400 ש"ח)
מכירת אופציית CALL 1690 במחיר 1,100 ש"ח (הכנסה של 1,100 ש"ח).
סה"כ התקבלה פרמיה של 400 ש"ח.

הערות:
צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
ההפסד מוגבל, אך יש צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.
מכירת קונדור

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת קונדור.


הסבר:
אסטרטגית מכירת קונדור מבוצעת כאשר הסוחר צופה תנודתיות גבוהה של מדד ת"א 25, מעריך שהשוק ינוע לכיוון כלשהו. בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד ת"א 25 יעלה מעל 1,690 נקודות או ירד מתחת ל- 1,660 נקודות
הרווח המקסימלי יתקבל בשערי פקיעה הגבוהים מ- 1,690 נקודות או הנמוכים מ- 1,660 נקודות, ויעמוד על 400 ש"ח שהם הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה. כל נקודה מתחת ל- 1,690 או מעל ל- 1,660 תפחית 100 ש"ח מהרווח, עד שבשערי הפקיעה שבין 1,680 ל- 1,670 נקבל את ההפסד המקסימלי 600 ש"ח.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,670 נקודות ומטה.

בשערי הפקיעה בטווח שבין 1,680 ל- 1,670 האסטרטגיה תגיע להפסד של 1,000 ₪, זהו ההפסד המקסימלי, יש להפחית מהפסד זה את עלות האסטרטגיה (400 ש"ח) ולכן ההפסד המקסימלי יעמוד על 600 ש"ח.
בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,670 ההפסד יקטן. ההפסד יקטן ב- 100 ש"ח לכל נקודה, עד שנגיע לרווח מקסימלי (400 ש"ח) מתחת לשער כולל.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,680 נקודות ומעלה.

בשערי הפקיעה בטווח שבין 1,680 ל- 1,670 האסטרטגיה תגיע להפסד של 1,000 ₪, זהו ההפסד המקסימלי, יש להפחית מהפסד זה את עלות האסטרטגיה (400 ש"ח) ולכן ההפסד המקסימלי יעמוד על 600 ש"ח.
בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,680 ההפסד יקטן. ההפסד יקטן ב- 100 ש"ח לכל נקודה, עד שנגיע לרווח מקסימלי (400 ש"ח) מעל לשער הפקיעה 1,690 כולל.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 נקודות.

בטווח זה נקבל את ההפסד המקסימלי מהאסטרטגיה: 1,000 ש"ח.
הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה היא 400 ש"ח ולכן ההפסד הסופי ממכירת האסטרטגיה יהיה 600 ש"ח) לא כולל עמלות מסחר).
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 600- = 400 + 1,000-


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

לאסטרטגיה 2 נקודות איזון. בשער פקיעה 1,664 נקודות ו- 1,686 נקודות.
ההפסד המקסימלי מתקבל בטווח שבין 1,670 ל- 1,680 נקודות ויעמוד על 1,000 ש"ח. נפחית ממנו את הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה (400 ש"ח) ונקבל הפסד של 600 ש"ח.
מכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, ההפסד מייצג 6 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 6 = 100 / 600
על מנת למצוא את נקודות האיזון יש להפחית 6 נקודות משער 1,670 ולהוסיף 6 נקודות לשער 1,680. בשערי פקיעה 1,664 ו- 1,686 תתקבלנה נקודות האיזון. הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי מכירת
אופציית
CALL 1660
שווי קניית
אופציית
CALL 1670
שווי קניית
אופציית
CALL 1680
שווי מכירת
אופציית
CALL 1690
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,630 0 0 0 0 400 400
1,640 0 0 0 0 400 400
1,650 0 0 0 0 400 400
1,660 0 0 0 0 400 400
1,661 100- 0 0 0 400 300
1,662 200- 0 0 0 400 200
1,663 300- 0 0 0 400 100
1,664 (נקודת האיזון) 400- 0 0 0 400 0
1,665 500- 0 0 0 400 100-
1,664 600- 0 0 0 400 200-
1,667 700- 0 0 0 400 300-
1,668 800- 0 0 0 400 400-
1,669 900- 0 0 0 400 500-
1,670 1,000- 0 0 0 400 600-
1,671 1,100- 100 0 0 400 600-
1,672 1,200- 200 0 0 400 600-
1,673 1,300- 300 0 0 400 600-
1,674 1,400- 400 0 0 400 600-
1,675 1,500- 500 0 0 400 600-
1,676 1,600- 600 0 0 400 600-
1,677 1,700- 700 0 0 400 600-
1,678 1,800- 800 0 0 400 600-
1,679 1,900- 900 0 0 400 600-
1,680 2,000- 1,000 0 0 400 600-
1,681 2,100- 1,100 100 0 400 500-
1,682 2,200- 1,200 200 0 400 400-
1,683 2,300- 1,300 300 0 400 300-
1,684 2,400- 1,400 400 0 400 200-
1,685 2,500- 1,500 500 0 400 100-
1,686 (נקודת האיזון) 2,600- 1,600 600 0 400 0
1,687 2,700- 1,700 700 0 400 100
1,688 2,800- 1,800 800 0 400 200
1,689 2,900- 1,900 900 0 400 300
1,690 3,000- 2,000 1,000 0 400 400
1,700 4,000- 3,000 2,000 1,000- 400 400
1,710 5,000- 4,000 3,000 2,000- 400 400
1,720 6,000- 5,000 4,000 3,000- 400 400

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.