מכירת מרווח יורד


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,655 נקודות והסוחר צופה עליות במדד המעו"ף.
מכירת אופציית PUT 1660
קניית אופציית PUT 1650

מחירי האופציות:
מכירת אופציית PUT 1660במחיר 1,000 ש"ח (הכנסה של 1,000 ש"ח).
קניית אופציית PUT 1650 במחיר 500 ש"ח (הוצאה של 500 ש"ח).
סך הפרמיה שהתקבלה: 500 ש"ח.

הערות:
צפי לעליה במדד המעו"ף.
הרווח מוגבל לגובה הפרמיה שהתקבלה.
ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660), פחות הפרמיה שהתקבלה.
הצורך בבטחונות קטן מאוד לעומת מכירת אופציית PUT 1660.
מכירת מרווח יורד

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת מרווח יורד בתוך הכסף.


הסבר:
אסטרטגית קניית מרווח עולה מבוצעת כאשר הסוחר צופה עליה במדד המעו"ף. בדוגמא שלפנינו מדד המעו"ף נמצא כרגע ב- 1,655 נקודות והסוחר מעריך שמדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות ולכן מבצע קניית מרווח עולה שנמצא בתוך הכסף.
הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה קטנה ממכירת אופציית 1660 PUT חשופה, אך ההפסד מוגבל להפרש בין שני מחירי המימוש (בין 1650 ל- 1660) פחות הפרמיה שהתקבלה, לעומת הפסד בלתי מוגבל במכירת אופציית 1660 PUT חשופה.
הרווח המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מעל לאופציה הכתובה, מעל 1,660 נקודות וההפסד המקסימלי יתקבל כאשר מדד המעו"ף יפקע מתחת לאופציה הקנויה, מתחת 1,650 נקודות.
ניתן למכור אסטרטגיית מרווח יורד על כל מחיר מימוש. לדוגמא מכירת מרווח יורד שנמצא מחוץ לכסף: מכירת PUT 1630 וקנייתPUT 1620 .


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה 1,650 נקודות ומטה.

במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,650 נקודות, אופציות ה-PUT יהיו בעלות ערך כלכלי. האסטרטגיה תהיה רווחית לקונה האסטרטגיה, אך האסטרטגיה מופסדת למוכר האסטרטגיה וההפסד ממכירת האסטרטגיה יגיע להפסד מקסימלי של 1,000 ש"ח.
ההפרש בנקודות בין האופציה הקנויה PUT 1660 לאופציה הכתובה PUT 1650 הוא 10 נקודות ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, ההפרש בין האופציות הוא 1,000 ש"ח.
הפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה הינה 500 ש”ח, ולכן ההפסד הסופי ממכירת האסטרטגיה יהיה 500 ש”ח.
חישוב ההפסד ממכירת האסטרטגיה: 500- = 500 + 1,000-


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה 1,660 נקודות ומעלה.

במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,660 נקודות, שווי אופציות ה- PUT הוא 0. לאופציות אין ערך כלכלי ולכן שווי האסטרטגיה יהיה 0 ש"ח. בדוגמא שלפנינו הסוחר הרוויח את הפרמיה שקיבל ממכירת האסטרטגיה: 500 ש"ח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות.

בשער פקיעה הנמוך מ- 1,650 נקודות, לאופציית PUT 1650 אין ערך כלכלי ושוויה הוא 0. במידה ושער הפקיעה יהיה בין 1,650 נקודות ל- 1,660 נקודות, האופציה הכתובה PUT 1660 תהיה בעלת ערך כלכלי כלשהו בין 0 ש"ח ל- 1,000 ש"ח וערך כלכלי זה הוא ההפסד למוכר האסטרטגיה. כל נקודה מתחת למדד 1,660 תוסיף 100 ש"ח לערך הכלכלי של האופציה הכתובה 1660 PUT, עד מדד 1,650 שבו יתקבל ההפסד המקסימלי 1,000 ש"ח. יש להוסיף את הפרמיה שהתקבלה על מנת לדעת האם הסוחר הפסיד או הרוויח ממכירת האסטרטגיה.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

עלות האסטרטגיה הינה 500 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, עלות האסטרטגיה מייצגת 5 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 500 / 100 = 5.
מחיר המימוש של אופציית PUT הכתובה הוא 1,660 נקודות, עלות האופציה מייצגת 5 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,655 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,655 = 5 - 1,660
במידה ושער הפקיעה של מדד ת"א 25 יקבע בשער של 1,655 נקודות, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד מהאסטרטגיה שבחר. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי קניית
אופציית
PUT 1650
שווי כתיבת
אופציית
PUT 1660
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,580 7,000 8,000- 500 500-
1,590 6,000 7,000- 500 500-
1,600 5,000 6,000- 500 500-
1,610 4,000 5,000- 500 500-
1,620 3,000 4,000- 500 500-
1,630 2,000 3,000- 500 500-
1,640 1,000 2,000- 500 500-
1,650 0 1,000- 500 500-
1,651 0 900- 500 400-
1,652 0 800- 500 300-
1,653 0 700- 500 200-
1,654 0 600- 500 100-
1,655 (נקודת האיזון) 0 500- 500 0
1,656 0 400- 500 100
1,657 0 300- 500 200
1,658 0 200- 500 300
1,659 0 100- 500 400
1,660 0 0 500 500
1,670 0 0 500 500
1,680 0 0 500 500
1,690 0 0 500 500
1,700 0 0 500 500
1,710 0 0 500 500
1,720 0 0 500 500

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.