מכירת אוכף


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב (כאשר צופים דשדוש במדד המעו"ף סביב מחיר המימוש שבו נכתבו האופציות).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה דשדוש במדד המעו"ף.
מכירת אופציית CALL 1600
מכירת אופציית PUT 1600
מכירת האופציות באותו מחיר מימוש: 1600.

מחירי האופציות:
מכירת אופציית CALL 1600 במחיר 1,300 ש"ח (הכנסה של 1,300 ש"ח)
מכירת אופציית PUT 1600 במחיר 1,700 ש"ח (הכנסה של 1,700 ש"ח)
סה"כ התקבלה פרמיה של 3,000 ש"ח.

הערות:
צפי ליציבות במדד המעו"ף.
ההפסד בלתי מוגבל ולכן יש צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
מכירת אוכף

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת אוכף (צפי לדשדוש במדד המעו"ף סביב 1,600 נקודות).


הסבר:
אסטרטגית מכירת אוכף מבוצעת כאשר הסוחר צופה יציבות במדד המעו"ף, מעריך דשדוש במדד המעו"ף סביב מחיר המימוש שבו נכתבו האופציות. בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד המעו"ף ידשדש סביב מדד 1,600 נקודות.
מחירי האופציות נשחקים במשך הזמן ולכן עדיף לבצע את האסטרטגיה בתחילת החודש, כך שהפרמיה שיקבל הסוחר תהיה גדולה יותר.
לאחר מספר ימים של דשדוש, ניתן לקנות חזרה את האוכף שמכרנו במחירים נמוכים יותר, (מחירי האופציה נשחקו). ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקניה הוא מקור הרווח של הסוחר.
הרווח ממכירת האסטרטגיה מוגבל ושווה לסכום הפרמיה שקיבל הסוחר: 3,000 ש"ח.
ההפסד ממכירת האסטרטגיה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות. 


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
מדד המעו"ף יורד מתחת ל- 1,600 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף ירד בחדות (בטווח זמן קצר) מתחת ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תעבור להפסד.
במידה ומדד המעו"ף ירד במתינות (בטווח זמן ארוך) מתחת ל- 1,600 נקודות, רוב הסיכויים שהאסטרטגיה תעבור להפסד, אבל לא בהכרח.
במידה וביום הפקיעה מדד המעו"ף ירד מתחת למדד 1,570 נקודות, האסטרטגיה תהיה מופסדת.


תרחיש מספר 2:
מדד המעו"ף עולה מעל ל- 1,600 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף עולה בחדות (בטווח זמן קצר) מעל ל- 1,600 נקודות, האסטרטגיה תעבור להפסד.
במידה ומדד המעו"ף עולה במתינות (בטווח זמן ארוך) מעל ל- 1,600 נקודות, רוב הסיכויים שהאסטרטגיה תעבור להפסד, אבל לא בהכרח.
במידה וביום הפקיעה מדד המעו"ף עלה מעל למדד 1,630 נקודות, האסטרטגיה תהיה מופסדת.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה 1,600 נקודות.

בשער זה בוצעו 2 כתיבות אופציות CALL 1600 ו- PUT 1600, ולכן בשער 1,600 נקודות שווי האופציות הכתובות יהיה 0 ש"ח. בשער פקיעה זה נקבל את הרווח המקסימלי מהאסטרטגיה: 3,000 ש"ח (זוהי הפרמיה ממכירת האסטרטגיה).
כל נקודה מעל 1,600 נקודות או מתחת ל 1,600 נקודות תקטין את הרווח ב- 100 ש"ח.


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

הפרמיה ממכירת האסטרטגיה הינה 3,000 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, הפרמיה שקיבל מוכר האסטרטגיה מייצגת 30 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 30 = 100 / 3,000
הפרמיה ממכירת האסטרטגיה הינה 3,000 ש"ח, שהם 30 נקודות מדד במונחי אופציות, ולכן כאשר מדד המעו"ף ינוע 30 נקודות מעלה ממדד 1,600, או 30 נקודות מטה ממדד 1,600 נקודות, נקבל את 2 נקודות האיזון: במדד 1,630 נקודות ובמדד 1,570 נקודות.
בשערי פקיעה 1,630 ו- 1,570 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה מינוס 3,000 ש"ח, ומכיוון שהפרמיה שקיבל הסוחר ממכירת האסטרגיה היא 3,000 ש"ח, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).
מעל שער פקיעה 1,630 או מתחת לשער פקיעה 1,570, האסטרטגיה תהיה מופסדת. ההפסד יגדל ככול שנתרחק מנקודות האיזון. באופן תיאורטי ההפסד בלתי מוגבל.טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי כתיבת
אופציית
CALL 1600
שווי כתיבת
אופציית
PUT 1600
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,480 0 12,000- 3,000 9,000-
1,490 0 11,000- 3,000 8,000-
1,500 0 10,000- 3,000 7,000-
1,510 0 9,000- 3,000 6,000-
1,520 0 8,000- 3,000 5,000-
1,530 0 7,000- 3,000 4,000-
1,540 0 6,000- 3,000 3,000-
1,550 0 5,000- 3,000 2,000-
1,560 0 4,000- 3,000 1,000-
1,570 (נקודת האיזון) 0 3,000- 3,000 0
1,580 0 2,000- 3,000 1000
1,590 0 1000- 3,000 2,000
1,600 (רווח מקסימלי) 0 0 3,000 3,000
1,610 1,000- 0 3,000 2,000
1,620 2,000- 0 3,000 1,000
1,630 (נקודת האיזון) 3,000- 0 3,000 0
1,640 4,000- 0 3,000 1,000-
1,650 5,000- 0 3,000 2,000-
1,660 6,000- 0 3,000 3,000-
1,670 7,000- 0 3,000 4,000-
1,680 8,000- 0 3,000 5,000-
1,690 9,000- 0 3,000 6,000-
1,700 10,000- 0 3,000 7,000-
1,710 11,000- 0 3,000 8,000-
1,720 12,000- 0 3,000 9,000-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.