מכירת שוקת


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב (כאשר צופים דשדוש במדד המעו"ף בין מחירי המימוש של האופציות הכתובות).

בניית האסטרטגיה:
נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה דשדוש בטווח 1,560 נקודות ל 1,640 נקודות.
מכירת אופציית CALL 1640
מכירת אופציית PUT 1560

מחירי האופציות:
מכירת אופציית CALL 1640 במחיר 300 ש"ח (הכנסה של 300 ש"ח).
מכירת אופציית PUT 1560 במחיר 700 ש"ח (הכנסה של 700 ש"ח).
סה"כ התקבלה פרמיה של 1,000 ש"ח.

הערות:
מכירת אופציית CALL בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו"ף (מעל 1,600 נקודות).
מכירת אופציית PUT בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו"ף (מתחת 1,600 נקודות).
צפי ליציבות במדד המעו"ף.
ההפסד בלתי מוגבל ולכן יש צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
קניית אוכף

האסטרטגיה המוצגת בתמונה: מכירת שוקת (צפי לדשדוש במדד המעו"ף).


הסבר:
אסטרטגית מכירת שוקת מבוצעת כאשר הסוחר צופה יציבות במדד המעו"ף, מעריך דשדוש במדד המעו"ף סביב בין מחירי המימוש של האופציות הכתובות. בדוגמא שלפנינו הסוחר מעריך שמדד המעו"ף ידשדש בטווח 1,560 נקודות ל 1,640 נקודות.
מחירי האופציות נשחקים במשך הזמן ולכן עדיף לבצע את האסטרטגיה בתחילת החודש, כך שהפרמיה שיקבל הסוחר תהיה גדולה יותר.
לאחר מספר ימים של דשדוש, ניתן לקנות חזרה את השוקת שמכרנו במחירים נמוכים יותר, (מחירי האופציה נשחקו). ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקניה הוא מקור הרווח של הסוחר. הרווח ממכירת האסטרטגיה מוגבל ושווה לסכום הפרמיה שקיבל הסוחר: 1,000 ש"ח.
ההפסד ממכירת האסטרטגיה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות. ההפסד יגדל ככול שמדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,640 נקודות, או ירד מתחת ל- 1,560 נקודות.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
מדד המעו"ף יורד מתחת ל- 1,560 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף ירד בחדות (בטווח זמן קצר) מתחת ל- 1,560 נקודות, האסטרטגיה תעבור להפסד.
במידה ומדד המעו"ף ירד במתינות (בטווח זמן ארוך) מתחת ל- 1,560 נקודות, רוב הסיכויים שהאסטרטגיה תעבור להפסד, אבל לא בהכרח.


תרחיש מספר 2:
מדד המעו"ף עולה מעל ל- 1,640 נקודות.

במידה ומדד המעו"ף עולה בחדות (בטווח זמן קצר) מעל ל- 1,640 נקודות, האסטרטגיה תעבור להפסד.
במידה ומדד המעו"ף עולה במתינות (בטווח זמן ארוך) מעל ל- 1,640 נקודות, רוב הסיכויים שהאסטרטגיה תעבור להפסד, אבל לא בהכרח.


תרחיש מספר 3:
שער הפקיעה בין 1,560 ל- 1,640 נקודות.

מכירת אופציית CALL 1640 תהיה רווחית למוכר האופציה רק במידה ומדד המעו"ף ירד מתחת ל- 1,640 נקודות ומכירת אופציית PUT 1560 תהיה רווחית למוכר האופציה רק במידה ומדד המעו"ף יעלה מעל ל- 1,560 נקודות, ולכן במידה ושער הפקיעה יהיה בין 1,560 ל- 1,640 נקודות, שווי שתי האופציות הכתובות יהיה 0 ש"ח. בשערי פקיעה אלו נקבל את הרווח המקסימלי מהאסטרטגיה: 1,000 ש"ח (הפרמיה ממכירת האסטרטגיה).


תרחיש מספר 4:
מציאת נקודות האיזון.

הפרמיה ממכירת האסטרטגיה הינה 1,000 ש"ח, ומכיוון שבאופציות המעו"ף שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, הפרמיה שקיבל מוכר האסטרטגיה מייצגת 10 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 10 = 100 / 1,000
הפרמיה ממכירת האסטרטגיה הינה 1,000 ש"ח, שהם 10 נקודות מדד במונחי אופציות, ולכן כאשר מדד המעו"ף ינוע 10 נקודות מעלה ממדד 1,640, או 10 נקודות מטה ממדד 1,560 נקודות, נקבל את 2 נקודות האיזון: במדד 1,650 נקודות ובמדד 1,550 נקודות.
בשערי פקיעה 1,650 ו- 1,550 נקודות שווי האסטרטגיה יהיה מינוס 1,000 ש"ח, ומכיוון שהפרמיה שקיבל הסוחר ממכירת האסטרגיה היא 1,000 ש"ח, הסוחר לא הרוויח ולא הפסיד. הסוחר נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).
מעל שער פקיעה 1,650 או מתחת לשער פקיעה 1,550, האסטרטגיה תהיה מופסדת. ההפסד יגדל ככול שנתרחק מנקודות האיזון. באופן תיאורטי ההפסד בלתי מוגבל.טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעה
(נקודות)
שווי מכירת
אופציית
CALL 1640
שווי מכירת
אופציית
PUT 1560
הכנסה מכתיבת
האסטרטגיה
סה"כ רווח / הפסד
(ש"ח)
1,480 0 8,000- 1,000 7,000-
1,490 0 7,000- 1,000 6,000-
1,500 0 6,000- 1,000 5,000-
1,510 0 5,000- 1,000 4,000-
1,520 0 4,000- 1,000 3,000-
1,530 0 3,000- 1,000 2,000-
1,540 0 2,000- 1,000 1,000-
1,550 (נקודת האיזון) 0 1,000- 1,000 0
1,560 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,570 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,580 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,590 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,600 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,610 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,620 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,630 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,640 (רווח מקסימלי) 0 0 1,000 1,000
1,650 (נקודת האיזון) 1,000- 0 1,000 0
1,660 2,000- 0 1,000 1,000-
1,670 3,000- 0 1,000 2,000-
1,680 4,000- 0 1,000 3,000-
1,690 5,000- 0 1,000 4,000-
1,700 6,000- 0 1,000 5,000-
1,710 7,000- 0 1,000 6,000-
1,720 8,000- 0 1,000 7,000-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.