אסטרטגיות מסחר לשוק יציב / מדשדש


קניית פרפר

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב, כאשר צופים דשדוש של מדד המעו"ף סביב האופציות הכתובות.

בניית האסטרטגיה:

האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
קניית אופציית CALL 1690
קניית אופציית CALL 1710
כתיבת 2 אופציות CALL 1700

הערות:
צפי לפקיעה בשער 1,700 נקודות (צפי לפקיעה סביב האופציות הכתובות).
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.

הסבר

קניית פרפר


קניית קונדור

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב, כאשר צופים דשדוש של מדד המעו"ף סביב האופציות הכתובות.

בניית האסטרטגיה:

האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
קניית אופציית CALL 1660
מכירת אופציית CALL 1670
מכירת אופציית CALL 1680
קניית אופציית CALL 1690

הערות:
צפי לפקיעה בטווח 1,670 – 1,680 (צפי לפקיעה סביב האופציות הכתובות).
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.

הסבר

קניית קונדור


מכירת אוכף

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב (כאשר צופים דשדוש במדד המעו"ף סביב מחיר המימוש שבו נכתבו האופציות).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה דשדוש במדד המעו"ף.
מכירת אופציית CALL 1600
מכירת אופציית PUT 1600
מכירת האופציות באותו מחיר מימוש: 1600.

הערות:
צפי ליציבות במדד המעו"ף.
ההפסד בלתי מוגבל ולכן יש צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.

הסבר

מכירת אוכף


מכירת שוקת

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יציב (כאשר צופים דשדוש במדד המעו"ף בין מחירי המימוש של האופציות הכתובות).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה דשדוש בטווח 1,560 נקודות ל 1,640 נקודות.
מכירת אופציית CALL 1640
מכירת אופציית PUT 1560

הערות:
מכירת אופציית CALL בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו"ף (מעל 1,600 נקודות).
מכירת אופציית PUT בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו"ף (מתחת 1,600 נקודות).
צפי ליציבות במדד המעו"ף.
ההפסד בלתי מוגבל ולכן יש צורך בבטחונות.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.

הסבר

מכירת שוקת (מכירת אוכף קטום)