אסטרטגיות מסחר לשוק תנודתי


מכירת פרפר

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי במיוחד. נצפה לתנודה חדה לאחד הכיוונים (תנודה חדה מעלה מעל לכתיבת אופציית CALL 1710, או תנודה חדה מטה מתחת לכתיבת אופציית CALL 1690).

בניית האסטרטגיה:

האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
מכירת אופציית CALL 1690
מכירת אופציית CALL 1710
קניית 2 אופציות CALL 1700

הערות:
צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
ההפסד מוגבל, אך יש צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.

הסבר

מכירת פרפר


מכירת קונדור

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי. נצפה לתנודה חדה לאחד הכיוונים: לדוגמא תנודה חדה מעלה מעל 1,690 או תנודה חדה מטה מתחת ל- 1,660 נקודות.

בניית האסטרטגיה:

האסטרטגיה בנויה מ-4 אופציות CALL:
מכירת אופציית CALL 1660
קניית אופציית CALL 1670
קניית אופציית CALL 1680
מכירת אופציית CALL 1690

הערות:
צפי לתנודה חדה לאחד הכיוונים.
הרווח מוגבל לפרמיה שהתקבלה ממכירת האסטרטגיה.
ההפסד מוגבל, אך יש צורך בבטחונות.
קיימות אפשרויות נוספות לבניית האסטרטגיה.

הסבר

מכירת קונדור


קניית אוכף

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי (צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה תנודה חזקה במיוחד לאחד הכיווונים.
קניית אופציית CALL 1600
קניית אופציית PUT 1600

הערות:
קניית האופציות באותו מחיר מימוש.
צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח בלתי מוגבל.
עלות האסטרטגיה גבוהה.

הסבר

קניית אוכף


קניית שוקת (קניית אוכף קטום)

אסטרטגיה זו מתאימה לשוק תנודתי (צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים).

בניית האסטרטגיה:

נניח שמדד המעו"ף נמצא כעת ב- 1,600 נקודות והסוחר צופה תנודה חזקה במיוחד לאחד הכיווונים.
קניית אופציית CALL 1640
קניית אופציית PUT 1560

הערות:
קניית אופציית CALL בעלת מחיר מימוש הגבוה ממדד המעו"ף (מעל 1,600 נקודות).
קניית אופציית PUT בעלת מחיר מימוש הנמוך ממדד המעו"ף (מתחת 1,600 נקודות).
צפי לתנודה חדה במיוחד לאחד הכיוונים.
ההפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה ולכן אין צורך בבטחונות.
הרווח בלתי מוגבל.
עלות האסטרטגיה נמוכה (קניית אופציות מחוץ לכסף) לעומת קניית אוכף (קניית אופציות בכסף).

הסבר

קניית שוקת (קניית אוכף קטום)